Koliko košta godina na beogradskim fakultetima

Podeli:
Foto: Nemanja Jovanović

Ove godine se nije povećala cena školarine za fakultete u Beogradu. Za buduće brucoše donosimo kompletan pregled i podatke o tome koliko košta godina studija na svim fakultetima Beogradskog univerziteta.

Prijavljivanje za upis na fakultete BU trajaće od 23. do 26. juna. Prijemni ispiti počinju od 28. juna do prve nedelje jula.

Pročitajte i ovo

Školarine se kreću od 50.0000 dinara koliko košta Tehnološki fakultet u Boru do 240.000 dinara koliko košta Arhitektonski fakultet. Među skupljima su i Medicinski, Matematički, ETF i FON, a među jefitinijma su Fizički, Fakultet za fizički hemiju i Tehnološko-metalurški fakultet. Pogledajte pregled školarine po svim fakultetima:

Tabela školrine
Tabela školarine

Arhitektonski fakultet

Ove godine se na Arhitektonskom fakultetu upisuje 240 studenata, od kojih je 160 na budžetu, a 80 njih na samofinansiranju. Školarina za domaće studente je 240.000 dinara, a za strance 3.000 evra.

Biološki fakultet

Ove godine je predviđeno 230 studenata od kojih 160 na budžetu, a 70 njih će morati da plati školarinu koja za domaće studente iznosi 80.000 dinara, dok je za strane državljane ona 2.500 evra. Školarina za državljane zemalja bivše Jugoslavije, a koje se nalaze izvan Evropske unije visina školarine je 160.000 dinara.

Geografski fakultet

Na ovom fakultetu je predviđeno 140 budžetskih mesta, a 110 studenata biće na samofinasiranju. Cena školarine je 86.000 dinara za domaće državljane, a 2.500 evra za strance.

Građevinski fakultet

Studenata koji će se školovati o trošku budžeta biće 285 ove godine na Građevinskom fakultetu, dok će se 135 samofinansirati. Cena školarine za ovu godinu je 100.000 dinara za domaće državljane, a strance ona je 1.800 evra.

Foto: Nemanja Jovanović

Ekonomski fakultet

Na ovom fakultetu predviđeno je da se na program koji iznosi 240 ESPB poena upiše 990 studenata, od kojih 610 njih na budžetu, a 380 na samofinansiranju. Na studijskom programu koji iznosi 180 ESPB predviđen je upis 330 studenata na samofinansiranju. Školarina se kreće od 92.022 do 121.082 dinara u zavisnosti od uspešnosti studiranja. Cena školarine za strance iznosi 1.500 evra.

Pročitajte i ovo

ETF

Na smeru „Elektrotehnika i računarstvo“ predviđen je upis 540 studenata od kojih 400 njih na budžet i 140 na samofinansiranju. Školarina iznosi 108.000 dinara za domaće državljane, a za strance 2.000 evra. Na studijskom programu „Softversko inženjerstvo“ predviđen je upis 180 osoba od toga 30 na budžetskom finansiranju i 150 na samofinansiranju. Cena školarine za strance iznosi 3.000 evra, a za domaće državljane 243.500 dinara.

Matematički fakultet

Ove godine je predviđen upis 330 studenata iz budžeta, i 105 njih koji će se samofinansirati. U zavisnosti od smera cena školarine se kreće od 135.000 do 141.000 dinara, a za strane državljane ona iznosi 3.5000 evra.

Mašinski fakultet

Na smeru „Mašinsko inženjerstvo“ planiran je upis 620 studenata od kojih 520 njih na budžetu i 100 samofinansirajućih. Cena školarine iznosi 72.000 dinara za domaće, dok za strane državljane ona iznosi 1.800 evra. Na smeru „Informacione tehnologije u mašinstvu“ predviđen je upis 60 njih od kojih 20 studenata na budžetskom finansiranju i 40 njih na samofinansiranju. Školarina iznosi 180.000 dinara, odnosno 1.800 evra za strance.

Poljoprivredni fakultet

Na ovom fakultetu je predviđen upis 650 studenata na budžetu i 140 na samofinansiranju. Studenti koje se sami finansiraju ove godine će za školarinu morati da izdvoje 90.000 dinara, a stranci će morati da isplate 2.200 evra.

Medicinski fakultet
Cena školarine ove godine iznosi 126.600 dinara za domaće samofinansirajuće studente, na budžetu će biti 470 studenata. Strani državljani će morati da izdvoje 2.500 evra za studiranje.

Pravni fakultet

Ove godine planirano je da se upiše 1.400 studenata na Pravnom fakultetu, ot tog broj njih 600 će biti na budžetskom finansiranju, dok će svoje školovanje 800 njih morati da izdvoji 99.000 dinara, a stranci će morati da plate 2.100 evra.

Pravoslavno-bogoslovski fakultet

Na ovom fakultetu predvižen je upis 230 studenata, od kojih će 150 njih biti na budžetskom finansiranju. Ostalih 80 moraće da plate 105.000 dinara, a stranci 1.000 evra.

Rudarsko-geološki fakultet

Ove godine je planirano da se upiše 316 studenata. Njih 245 biće na budžetu, dok će na samofinansiranju biti 71 osoba. Cena školarine iznosi za domaće studente 57.000 dinara, dok za strance ona iznosi 1.150 evra.

Saobraćajni fakultet
Predviđeno je da se upiše 350 ljudi, od kojih će 300 njih biti na budžetu, a 50 na samofinansiranju, koji će morati da izdvoje 108.000 dinara za školarinu, a 2.000 evra moraće stranci.

Stomatološki fakultet

Ove godine je predviđeno da se upiše  220 studenata i to 196 njih na budžetu, dok će na samofinansiranju biti upisano njih 24, čija će školarina iznositi 108.000 dinara za domaće i 5.000 evra za stance. Na programu na engleskom jeziku 20 studenata će biti upisano kao samofinansirajući i njihova školarina iznosiće 5.000 evra.

Tehnički fakultet u Boru (deo Beogradskog univerziteta)

Na ovom fakultetu je planirano da se upiše 200 studenata na budžetu i 40 njih na samofinansiranju. Cena školarine je 50.000 dinara za domaće i za strance 2.000 evra.

Tehnološko-metalurški fakultet

Ove godine će se u ovoj obrazovnoj ustanovi upisati 315 studenata na budžetskom finansiranju, dok će svoje školarine morati da plati njih 45 u iznosu od 66.000 dinara za domaće i 2.400 evra za strane državljane.

Učiteljski fakultet

Predviđen je upis 300 studenata i to 175 njih na budžetu i 125 samofinansirajućih. Program se izvodi u Beogradu, Vršcu i Novom Pazaru, a koštaće 102.000 dinara za domaće i 2.000 evra za strane državljane.

Fakultet bezbednosti

Ove godine planiran je upis 390 studenta, i to 150 na budžetu i 240 samofinansiranju. Cena školarine iznosi 118.200 dinara za domaće državljane, odnosno 1.800 evra za strance.

Fakultet veterinarske medicine

Od 156 mesta planirano je da 150 studenata bude na budžetu, a njih 6 na samofinansiranju i to će ih koštati 120.000 dinara, odnosno 2.500 evra za strane državljane.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Planirano je da 180 studenata bude na budžetu, a njih 100 će morati sami da plate školarinu u iznosu od 84.000 dinara, dok će stranci morati da izdvoje 1.680 evra.

Fakultet za fizičku hemiju

Ove godine je planirano da se upiše 100 studenata, od kojih njih 80 na budžetu, a 20 na samofinansiranju. Cena školarine iznosi 75.000 dinara ili 1.800 evra za strance.

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Na ovom fakultetu planirano je 385 mesta na budžetu i  435 na samofinansiranju. Školarina od 138.000 dinara je predviđena za sve programe, dok program „Informacioni sistemi i tehnologije“ – studije na daljinu koštaju 156.000 dinara. Školovanje za strance je 2.000 evra za sve smerove, dok je za „Informacione sisteme i tehnologije“ za strane državljane potrebno izdvojiti 2.500 evra.

Fakultet političkih nauka (FPN)

Ove godine je predviđen upis 150 studenata na budžetsko finansiranje, dok će 350 njih biti na samofinansiranju. Cena školarine u zavisnosti od smera kreće se od 100.000 do 105.000, a za strance ona za sve smerove iznosi 1.500 evra.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Od 260 studenata planirano je da na budžetu bude njih 190, dok je na samofinansiranju planirano njih 70. Cena školarine iznosi 148.500 dinara, dok je ona za strance 2.000 evra.

Farmaceutski fakultet
Na budžetskom finansiranju planirano je njih 200 na smeru „Farmacije“, dok će na samofinansiranju biti njih 47. Na studije „Farmacije“ na engleskom jeziku biće njih 8 na samofinansiranju. Na programu „Farmacija – medicinska biohemija“ planiran je upis 72 studenata od kojih će biti 50 njih na budžetu. Cena školarine za domaće državljane je 145.000 dinara, a za strance ona iznosi 2.500 evra. Za program na engleskom jeziku školarina iznosi 3.500 evra za sve.

Fizički fakultet
Predviđen je upis 140 studenata na budžetsko finansiranje i njih 15 na samofinansiranju. Školarina će iznositi 60.000 dinara, a za strance ona će biti 2.650 evra.

Filozofski fakultet

Ove godine je planiran upis 638 studenata na budžetsko finansiranje, a 67 njih je na samofinansiranju. Cena školarine iznosi 118.548 dinara za domaće, a za strance 226.519 dinara.

Filološki fakultet

Na ovom fakultetu planirano je da se 815 njih upiše na budžetsko finansiranje, a 598 njih će sami plaćati školarinu koja iznosi 119.000 dinara, iznos školarine za stance je 2.500 evra. Nastava na engleskom jeziku košta 6.500 evra.

Hemijski fakultet

Planirano je da se upiše 170 budžetskih studenata i 15 samofinansirajućih. Cena školarine je 102.000 dinara za domaće, odnosno 2.500 evra za strance.

Šumarski fakultet

Ove godine je planiran upis 239 njih na budžetu, dok će 101 student morati sam da plaća školarinu koja iznosi 72.000 dinara, odnosno za strance 1.500 evra.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar