Impresum

Mihailo Jovićević

Direktor i glavni i odgovorni urednik

[email protected]

Jelena Tušup

Direktorka za razvoj

[email protected]

Ratko Femić

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

[email protected]

Saša М. Stajić

Šef deska

[email protected]

Bojana Anđelić

Izvršna urednica (Politika, Društvo, Biznis, Hronika)

[email protected]

Milan Vukelić

Šef produkcije

[email protected]

Dragana Pandurević Jovović

Urednica (Žena i Magazin)

[email protected]

Vladislav Mitić

Izvršni urednik (FOTO)

[email protected]

Goran Petrić 

Urednik video sektora

[email protected]

Žikica Babović

Urednik (Sport)

[email protected]

Lara Golubović 

Izvršna urednica (Show)

[email protected]

Tamara Gavrilović

Urednik (Društvene mreže)

[email protected]

Vojislav Milovančević

Urednik (Politika)

[email protected]

Tanja Milovanović

Urednica (Hronika)

[email protected]

Milica Bajić

Urednica (Svet)

[email protected]

Aleksandar Đuričić 

Urednik (Kultura)

[email protected]

Jovana Veljković

Urednica (Zabava)

[email protected]

Tina Vujanović

Urednica (Auto)

[email protected]

Milica Božinović

Urednica noćne smene

[email protected]