Foto:Promo

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) predložila je koji bi prioriteti trebalo da budu u radu nove vlade Srbije, kako bi se poboljšala efikasnosti javne uprave i što brže privreda oporavila od posledica pandemije.

Predsednik AmCham-a Zoran Petrović rekao je da će konačni uticaj pandemije koronavirusa na ekonomiju biti vidljiv u narednih šest meseci.

„Ispred nas je zajednički rad sa novom vladom Srbije na daljem očuvanju zdravlja naših građana, očuvanju radnih mesta i što efikasnijem oporavku naše privrede“, istakao je Petrović.

On je apelovao na novu vladu da nastavi da radi na unapređenju efikasnosti zdravstvenih usluga i elektronskih servisa, uz dalje unapređenje vladavine prava i poreske predvidljivosti, jer su to oblasti koje uslovljavaju brzinu oporavka.

AmCham je formulisao četiri prioritetna cilja za podizanje kapaciteta javne uprave i oporavak privrede: kontinuirani razvoj eUprave, dalje unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa, unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga, kao i unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja.

U saopštenju tog udruženja se navodi da efikasna elektronska uprava državi i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova uz istovremeno povećanje transparentnosti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

AmCham je ocenio i da građani i privrede žele da vide državu „koja se temelji na vladavini prava, kojoj su svi građani i kompanije jednaki, a efikasan i nezavisan pravosudni sistem je preduslov i merilo takvog sistema“.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram