Foto:Nova.rs

Opština Gadžin Han proglasila je vanrednu situaciju zbog širenja epidemije koronavirusa i preduzimanja mera za suzbijanje epidemije.

Predsednik te opštine Milsav Filipović rekao je da je koronavirus svakodnevno potvrđen kod oko 10 stanovnika od oko 20 testiranih, dok je ranije bilo samo sporadičnih slučajeva.

Filipović je rekao da je najveći broj obolelih iz Gadžinog Hana, a potom iz Zaplanjske Toponice i Grkinje.

Opštinsko veće Gadžinog Hana, koje je proglasilo vanrednu situaciju, odlučilo je da u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa radno vreme opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština bude dva sata kraće (od 7 do 13) i da zaposleni, čiji posao to dozvoljava, rade od kuće.

Za vreme vanredne situacije građani mogu da dolaze u opštinsku upravu samo zbog hitnih i neodložnih poslova, a zabranjena su sva okupljanja na zatvorenom i otvorenom prostoru ukoliko nije moguće obezbediti distancu od najmanje dva metra. Naložena je dezinfekcija javnih površina, opštinske uprave, preduzeća i ustanova, i odlučeno je da Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti opštine Gadžin Han podeli stanovnicima dezinfekciona sredstva.

Gadžin Han jedna je od opština sa najmanjim brojem stanovnika na jugu Srbije. U 34 naseljena mesta na području opštine živi oko 6.000 stanovnika.