Da se ne prevarite: Svi akreditovani privatni univerziteti

Podeli:
protest studenata Medicinskog fakulteta Foto:TANJUG/ JADRANKA ILIC

Za one koji ove godine planiraju da upišu studije na nekom od privatnih fakulteta u Srbiji veliki izazov i pitanje je da li ustanova za koju su zainteresovani ima validnu dozvolu za rad. Naime, iako se mnogi privatni fakulteti predstavljaju i reklamiraju da imaju akreditacije, ipak nemaju ih svi, a negde je proces akreditacije u toku, ali još nije završen. Pred upis i početak predstojeće nove akademske godine, predstavljamo vam listu svih zvanično akreditovanih visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Na području Srbije akreditovano je 10 privatnih univerziteta, a sve informacije o akreditaciji budući studenti mogu da nađu na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, gde se nalazi studentski vodič.

Ova elektronska publikacija sadrži informacije o visokoškolskim ustanovama i njihovim studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom KAPK-a koja je održana 20. maja 2021. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2021. godine. Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.

Na Univezitetu „Singidunum“ akreditovane su studije pri tom univerzitetu, zatim: Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija – bivši „Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija“-bivši „Poslovni fakultet Valjevo“ (PFV) i Fakultet za medije i komunikacije.

Akreditovan je i Univerzitet „Megatrend“, odnosno bivši „Džon Nezbit“, gde su pored studije pri tom univerzitetu, akreditovani: Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za poslovne studije, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju i Fakultet za menadžment.

U Srbiji je akreditovan i Univerzitet „Privredna akademija“, a pri njemu su sledeći fakulteti: Fakultet savremenih umetnosti, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije „MEF“, Farmaceutski fakultet i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Fakultet društvenih nauka, Stomatološki fakultet.

Na Univerzitetu „Edukons“ akreditovani su: Fakultet za uslužni biznis, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Fakultet za sport i turizam, Fakultet za evropske pravno-političke studije, kao i studije pri tom univerzitetu.

Akreditovan je i Univerzitet „Metropolitan“ i to, pored studija pri tom univerzitetu, akreditovani su i fakulteti: FEFA-bivši Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju i Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA).

Na Univerzitetu „Union“ akreditovani su: Fakultet za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet.

Takođe, akreditaciju u našoj zemlji ima i Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ i to: studije pri tom univerzitetu, Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za poslovne studije i pravo – bivši „FORKUP“, Fakultet za menadžment, Fakultet primenjenih nauka, Poslovni i pravni fakultet, Fakultet za inženjerski menadžment, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Fakultet za sport, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“.

Akreditaciju ima i Univerzitet „Alfa BK“ i to: studije pri tom univerzitetu, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultet za strane jezike, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za menadžment u sportu i Akademija umetnosti u Beogradu.

Na Evropskom univerzitetu akreditovani su Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment, Fakultet za evropski biznis i marketing i Nova akademija umetnosti.

Akreditaciju u našoj zemlji ima i Univerzitet u Novom Pazaru za studije pri tom univerzitetu.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar