Foto: Google maps

Profesori i saradnici Univerziteta u Beogradu, njih 199, uputili su otvoreno pismo rektorki Ivanki Popović sa zahtevom da spreči, kako navode, nezakonit progon profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Rodoljuba Kubata i da upozore tamošnju upravu "da ne sme da narušava akademsku slobodu profesora".

Profesori su upozorili rektorku Popović da, ukoliko izostane brz i adekvatan odgovor na njihove zahteve, da će ovu temu internacionalizovati, kako bi ukazali na stepen nedemokratičnosti unutar akademske zajednice.

Otvoreno pismo profesora upućeno rektorki Ivanki Popović prenosimo u celosti:

Poštovana koleginice Popović,

Već više od godinu dana svedoci smo duboko obespokojavajuće situacije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (PBF). U prvom koraku je, bez raspoređivanja na drugo radno mesto, redovnom profesoru Maksimu Vasiljeviću i docentu Marku Vilotiću (obojica trenutno na neplaćenom odusutvu) nezakonito i bez ikakvog obrazloženja potpisom dekana oduzeta mogućnost da drže nastavu i izvode ispite da bi eskalirala otkazom redovnom profesoru Rodoljubu Kubatu.

Otkaz uručen profesoru Kubatu je nezakonit, a ta nezakonitost je toliko očigledna i osvetnička, iz čega sledi da je u pitanju progon, a ne tek otkaz. Rešenje uručeno profesoru sadrži zabranu obavljanja poslova nastavnika na akademskim studijama i naređenje dekanu PBF-a od strane Sinoda SPC da bez odlaganja donese rešenje o prestanku radnog odnosa profesoru Kubatu na PBF. Pri tome je upravo dekan PBF onaj koji je ovo rešenje doneo, izričući zabranu nastave profesoru i naređujući samom sebi da mu otkaže ugovor o radu. Izreka ovog rešenja utvrđuje još i to da se na PBF profesoru Kubatu ne može „obezbediti obavljanje drugih poslova“, a vrhunac čini deo izreke kojim se utvrđuje da je sastavni deo rešenja dekana „pravosnažna i izvršna Odluka Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC“. Protiv ovog rešenja, sudeći po datoj pouci o pravnom leku, kojom je propraćeno, profesor Kubat nema pravo ni na kakvo pravno sredstvo!

Pročitajte još...

Prilikom donošenja ovog rešenja, pored toga što je ono suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i Zakonu o radu, povređena su neotuđiva ljudska prava profesora Rodoljuba Kubata. Među njima naročito njegova sloboda naučnog i duhovnog stvaralaštva zajemčena članom 73. Ustava Republike Srbije i pravo na pravno sredstvo, koje je jedno od ovlašćenja prava na pravično suđenje i odlučivanje, zajemčeno članom 36. stav 2. i članom 32. Ustava.
U članu 75. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju određeno je da se način i postupak zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja, propisuju opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove, dakle, u ovom slučaju Statutom Univerziteta u Beogradu, koji, opet u članu 138. stav (4) upućuje na Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Univerzitetu u Beogradu (Pravilnik). Budući da u Pravilniku nisu sadržane odredbe o otkazu ugovora o radu nastavnika, merodavan je Zakon o radu Republike Srbije.

Otkaz koji je dat profesoru Kubatu, u obrazloženju rešenja dekana PBF predstavljen je svesno lažno i pogrešno, kao prestanak radnog odnosa do koga dolazi po sili zakona (član 176. Zakona o radu). A osnov za taj prestanak čini, prema ovom obrazloženju „pravosnažna i izvršna Odluka Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC“ (Sinod). U Republici Srbiji koja je sekularna država silom samog Ustava, isključivo sudske odluke mogu imati svojstvo pravnosnažnosti. Čak ni odluke upravnih državnih organa ne postaju pravnosnažne – one mogu biti samo konačne. Takođe, svojstvo izvršnosti mogu imati samo sudske odluke i upravni državni akti. Odluka Sinoda – ma kakva bila – ne može biti akt koji Zakon o radu određuje u članu 176. tačka 2, kao jednu od osnova za prestanak radnog odnosa po sili zakona. Sinod nije državni organ, niti drugi organ koji vrši javna ovlašćenja. Sinod nije poslodavac profesora Kubata. Sa stanovišta prava Republike Srbije, odluka Sinoda je isto što i odluka ma kog udruženja građana.

Takođe, pozivanje na Statut PBF u obrazloženju ovog rešenja samo pogoršava sliku progona profesora Kubata. Da li je odista moguće da je Senat Univerziteta u Beogradu dao saglasnost (član 43. Tačka 45. Statuta Univerziteta u Beogradu) na Statut PBF koji određuje da je potrebno odobrenje Sinoda za „službu učenja“ na PBF? Da li je odista moguće da se statutom bilo kog fakulteta krši Ustav, a u ovom slučaju, član 11. Ustava koji glasi: Republika Srbija je svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. Da li bi Senat dao saglasnost na Statut, na primer, Pravnog fakulteta UB ako bi u njemu stajala odredba po kojoj je za nastavu nastavniku potrebno odobrenje, na primer, Republičkog javnog tužioca? Odobrenje bilo koga van Univerziteta samog za nastavu na Univerzitetu – jeste otvorena negacija autonomije univerziteta. Autonomija univerziteta je ustavna kategorija, zajemčena članom 72. Ustava.

Ivanka Popović Foto:TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

Radni odnos prof. dr Rodoljubu Kubatu nije prestao po sili zakona. A nije prestao ni otkazom poslodavca, tj. dekana PBF, jer nije nastupio nijedan od razloga za to, predviđenih u čl. 179. Zakona o radu.
Naglašavamo da je na našem univerzitetu, koji je prema Zakonu o visokom obrazovanju član 44. „visokoškolska ustanova od nacionalnog značaja“ radni odnos profesora Kubata prestao samovoljom Sinoda i dekana PBF. Samovolja je suprotna vladavini prava i pravnom poretku. Samovolja je suprotna autonomiji univerziteta i akademskoj slobodi. Konačno, direktno je suprotna Ustavu Republike Srbije koji jemči autonomiju univerziteta (čl. 72) i slobodu naučnog stvaralaštva (član 73).

Dopustiti da se, uprkos činjenici da živimo u sekularnoj državi, institucionalizovani centri otuđene klerikalne moći mešaju u rad Univerziteta, znači kršiti Ustav i zakone ove zemlje. Van sumnje, prof. dr Rodoljub Kubat je žrtva ovog nedopuštenog i nedopustivog mešanja. On je izabran da plati cenu slobode svog naučnog i duhovnog stvaralaštva. On je ovim infamnim otkazom izložen otvorenom i civilizacijski nedopustivom formalnom i neformalnom progonu. Nedopustivo ja da neko (bio on univerzitetski nastavnik ili student) odgovara zbog onog što misli i onog što govori. Profesoru Kubatu se upravo to događa.
Univerzitet u Beogradu ne sme ćutati o ovome. On mora primeniti državne i univerzitetske zakone i propise. U Vašim je rukama, poštovana gospođo Popović, čuvanje zakonitosti i poštovanje statuta Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu. Vi ste dužni da pisanim putem upozorite dekana i Savet PFB na postupanje i odluke suprotne ovom Zakonu o visokom obrazovanju ili Statutu univerziteta (član 64. Stav 3. Zakona o visokom obrazovanju; član 26. Stav 1 tačka 16/ Statuta Univerziteta u Beogradu). Za početak, bar to morate učiniti.

Morate braniti autonomiju Univerziteta ne samo od države, nego i od crkve i od uticaja klerikalizacije uopšte. To važi i kad je u pitanju PBF. Progon ova tri nastavnika nije prvi u istoriji Univerziteta u Beogradu, a po zlosutnosti i osvetničkom besu koji ga prati, nije ni poslednji.

Pročitajte još...

Među potpisnicima ovog pisma Vama nalaze se profesori, danas većinom u penziji, koji su bili progonjeni i odstranjeni sa Univerziteta u Beogradu 1998. godine, posle donošenja zloglasnog Zakona o univerzitetu, od koga se univerziteti u Srbiji još nisu oporavili. Ne smete dozvoliti još jedan takav progon za vreme Vašeg mandata. To će svakako trajno osakatiti Univerzitet kome ste na čelu. Morate naći rešenje da se ovi nastavnici vrate tamo gde po svojim akademskim dostignućima i akademskoj slobodi spadaju – na PBF. Ukoliko to ne bude moguće, PBF nije mesto na našem univerzitetu. Ako ova tri nastavnika pokrenu postupak pred sudom, uspeće u njemu. Ustav i zakoni Republike Srbije na njihovoj su strani. Mi tražimo od Vas da se odmah primene Ustav i zakoni Republike Srbije i da ovim nastavnicima sud ne bude jedino rešenje.

U međuvremenu, morate imati u vidu egzistencijalnu stranu ovog očigledno nezakonitog, hirovitog i zlosutnog otkaza: ostavivši za ovu priliku slučajeve prva dva nastavnika, napomenimo da je profesor Kubat je hranitelj četvoročlane porodice. Mi, njegove kolege, nećemo dopustiti da bude prepušten na milost i nemilost zloj volji osionih opskuranata i njihovih poslušnika. Sa ovlašćenjima koja imate, Vaša je dužnost da nam u ovome pomognete. Ako Vaši napori za reintegraciju ovih nastavnika na PBF ne budu uspeli u veoma kratkom roku, možete naći privremeno rešenje barem za njega. On je čovek od nauke i duhovnosti, on je posvećen nastavi, poučavanju studenata.

Rodoljub Kubat Foto:Ivan Dinić/Nova S

Ne sme se tražiti rešenje izvan toga, službeničko, savetničko i sl. To bi bio još samo dodatni pokušaj vređanja dostojanstva ličnosti. Privremeno rešenje za redovnog profesora Kubata znači privremenu redovnu profesuru na Univerzitetu, tamo gde njegovo znanje i nastavničke sposobnosti imaju smisla.

Izostane li brz i adekvatan odgovor, ostaće nam snažna internacionalizacija ovog osionog progona ljudi zbog slobode mišljenja, naučnog i duhovnog stvaralaštva. Imajte u vidu i to da se stepen (ne)demokratičnosti jednog društva, pored ostalog, meri i poštovanjem akademskih sloboda.

U Beogradu,

Nastavnici i saradnici UB

Potpisnici otvorenog pisma:

 1. Dušan Teodorović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni član
  SANU
  2. Radomir Saičić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni član SANU
  3. Vladimir Stevanović, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni
  član SANU
  4. Vladica Cvetković, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dopisni
  član SANU
  5. Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, dopisni
  član SANU
  6. Vesna Rakić Vodinelić, redovni profesor u penziji, politički prognana sa UB 1998., Pravni
  fakultet Univerziteta Union
  7. Vladimir Vodinelić, redovni profesor u penziji, politički prognan sa UB 1998., doktor honoris
  causa Univerziteta Sarlanda, Nemačka
  8. Miodrag Zec, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  9. Miomir Despotović, redovni profesor, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  10. Biljana Stojković, redovni profesor, Biološki fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  11. Slobodan Prvanović, naučni savetnik, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
  12. Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  13. Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  14. Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  15. Katarina Popović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  16. Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  17. Ranko Bulatović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  18. Dragana Pavlović Breneselović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u
  Beogradu
  19. Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  20. Lidija R. Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  21. Violeta Orlovic Lovren, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  22. Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  23. Branka Knežić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  24. Jelena Vranješević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  25. Emina Hebib, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  26. Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  27. Zorica Šaljić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  28. Lidija Miškeljin, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  29. Tamara Nikolić Maksić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  30. Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  31. Maja Maksimović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  32. Nevena Mitranić, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  33. Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  34. Senka Kovač, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  35. Aleksandar Bošković, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  36. Lidija B. Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  37. Ildiko Erdei, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  38. Marija Brujić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  39. Danijela Velimirović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  40. Marko Pišev, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  41. Bogdan Dražeta, istraživač – saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  42. Nevena Milanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  43. Zorica Ivanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  44. Marina Simić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  45. Gordana Gorunović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  46. Dragana Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  47. Aleksandar Palavestra, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  48. Staša Babić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  49. Marko Porčić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  50. Zorica Kuzmanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  51. Monika Milosavljević, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  52. Milena Gošić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  53. Marko Janković, viši naučni saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  54. Dubravka Stojanović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  55. Danijela Stefanović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  56. Radina Vučetić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  57. Žarko Vujošević, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  58. Nenad Makuljević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  59. Saša Brajović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  60. Jelena Erdeljan, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  61. Ivana Spasić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  62. Dušan Mojić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  63. Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  64. Dalibor Petrović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
  65. Vladan Čokić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu
  66. Gazela Pudar Draško, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u
  Beogradu
  67. Jelena Vasiljević. naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u
  Beogradu
  68. Đorđe Pavićević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  69. Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  70. Ana Altaras Dimitrijević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  71. Olja Jovanović Milanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  72. Lazar Tenjović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  73. Aleksandar Baucal, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  74. Ivana Stepanovic Ilić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  75. Jelena Pavlović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  76. Tamara Dzamonja, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  77. Zoran Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  78. Aleksandar Zorić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  79. Gordana Vulević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  80. Dragica Pavlović Babić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  81. Dejan Todorović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  82. Goran Knežević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  83. Kaja Teovanovć, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  84. Ksenija Veličković, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  85. Božidar Radenković, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  86. Snežana Zarić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  87. Nikolina Popović, istraživač saradnik, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  88. Saša Marić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  89. Dragor Hiber, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  90. Deana Andrić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  91. Goran Roglić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  92. Mihailo Jelić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  93. Branimir Jovanćićević, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  94. Natalija Polović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  95. Maja Gruden-Pavlović, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  96. Miloš Milčić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  97. Ljubomir Jacić, redovni profesor u penziji, Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu
  98. Milica Markelić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  99. Zoran Vujčić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  100. Ilija Brčeski, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Evropske
  Akademije nauka i umetnosti, Salzburg, Austrija
  101. Milica Popović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  102. Lea Vlajnić, asistent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  103. Rada Baošić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  104. Konstantin Ilijević, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  105. Gordana Matić, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  106. Tatjana Ž. Verbić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  107. Filip Bihelović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  108. Maja Šumar Ristović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  109. Sanja Šovran, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  110. Zorana Ferjančić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  111. Katarina Smiljanić, viši naučni saradnik, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  112. Jelena Mutić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  113. Katarina Zeljić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  114. Vladimir Beškoski, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  115. Milica Popović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  116. Siniša Đurašević, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  117. Aleksandra Korać, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  118. Nadežda Nedeljković, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  119. Rajko Dimitrijević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  120. Branko Jovčić, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  121. Ljiljana Tomović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  122. Predrag Simonović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  123. Jelena Lozo, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beograd
  124. Bojan Mitić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beograd
  125. Oliver Stojković, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  126. Dragana Vuković, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  127. Imre Krizmanić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  128. Goran Brajušković, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  129. Anđeljko Petrović, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  130. Jelena Đorđević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  131. Iva Lakić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  132. Ana Batas, docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  133. Meysun Gharaibeh Simonović, docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  134. Uroš Savković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  135. Mirko Đorđević, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  136. Sanja Budečević, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta
  u Beogradu
  137. Vida Jojić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  138. Maja Ajdiković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  139. Dragana Matić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  140. Milena Cvijanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  141. Ana Kijanović, istraživač pripravnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  142. Nevena Grdović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  143. Sofija Jovanović Stojanov, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  144. Nada Ćosić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  145. Tanja Vukov, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta
  u Beogradu
  146. Nataša Barišić Klisarić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  147. Srđan Bojović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  148. Anja Tolić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u
  Beogradu
  149. Darka Šešlija Jovanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
  Univerziteta u Beogradu
  150. Petar Jevremović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  151. Jasmina Moskovljević Popović, redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  152. Katarina Vukadinović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
  153. Tasko Grozdanov, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
  154. Tamara Todorović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  155. Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  156. Vera Raičević, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  157. Zoran Tomić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  158. Tanasije Marinković, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  159. Radmila Vasić, redovna profesorka u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  160. Dejan Pavlović, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  161. Aleksandar Dekanski, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
  Univerziteta u Beogradu
  162. Danilo Vuković, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  163. Miodrag Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  164. Nada Korać, profesorka u penziji, Univerzitet u Novom Sadu
  165. Zoran Stević, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu
  166. Nikola Beljinac, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  167. Goran Dajović, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  168. Bojana Obradović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
  169. Jelena Pešić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  170. Danica Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  171. Suzana Blesić, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu
  172. Zoran Radovanović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  173. Jelena Đorđević, redovni profesor u penziji, Fakultet političkih nauka Univerziteta u
  Beogradu
  174. Aleksandra Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  175. Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko
  inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
  176. Dušan Pavlović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  177. Zoran Stevanović, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  178. Nebojša Vladisavljević, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  179. Dragana Dulić, redovni profesor u penziji, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
  180. Tatjana Volkov-Husović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
  Beogradu
  181. Marko Milivojević, docent, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
  182. Boris Begović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  183. Svetislav V. Kostić, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  184. Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u
  Beogradu
  185. Ljiljana Radulović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  186. Svetlana Stanarević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
  187. Dragica Vujadinović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  188. Ljiljana Mijatović, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  189. Bojan Pajtić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  190. Dragoljub Đorđević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Nišu
  191. Bojana Bodroža, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  192. Vasilije Petrović, redovni profesor, Tehnički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  193. Janko Veselinović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  194. Nada Korać, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  195. Branimir Šešelja, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u
  Novom Sadu
  196. Vladimir Mihić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  197. Aleksandar Jovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
  198. Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  199. Vesna Milankov, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom
  Sadu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram