Brankica Janković Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je inicijativa za zabranu abortusa zabrinjavajuća i opasna, posebno imajući u vidu da se ova akcija sa internet portala i društvenih mreža, prenela na polemiku u javnosti.

Brankica Janković ističe da su ovakve aktivnosti u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije, jer prema članu 63. svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece, dok Porodični zakon odredbom 5. propisuje da žena slobodno odlučuje o rađanju.

„Pravo na abortus je civilizacijsko dostignuće, a reproduktivna prava i slobode spadaju u korpus ljudskih prava koja ne smeju biti dovedena u pitanje, jer je abortus u Srbiji legalan i dozvoljen. Posebno treba istaći da telesna autonomija podrazumeva da žena sama donosi izbor o svom telu, s obzirom da je članom 23. Ustava zagarantovana nepovredivost

fizičkog integriteta“, navodi Janković u pisanoj izjavi i dodaje:

„Ovakve akcije su štetne, vode u bespredmetne polemike i zbunjuju pa čak i zastrašuju žene. Fokus i pažnja čitavog društva treba da bude edukacija žena i muškaraca, pored ostalog i o kontracepciji i abortusu, koji pre svega iz zdravstvenih razloga ne treba da bude korišćen kao kontraceptivno sredstvo.“

Poverenica ističe da je od izuzetne je važnosti raditi na podizanju svesti i znanja o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i žena i muškaraca, a posebno dece i mladih.

Bonus video – Inicijativa za zabranu abortusa – ko pokušava da upravlja ženskim telom?

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
Instagram