Foto:Vesna Lalić/Nova.rs

Ukupno 29 nabavki, "teških" 72,9 miliona dinara, koje je Radio televizija Srbije sprovela 2018. godine mimo Zakona o javnim nabavkama, ponovo su bile predmet kontrole državnih revizora, zajedno sa drugim utvrđenim nepravilnostima u poslovanju ove javne medijske ustanove. Među njima je nabavka prirodnog gasa za 10,6 miliona dinara, kupovina garderobe i obuće za 3,6 miliona dinara, ali i plaćanje oglasa u novinama i drugim medijima na koje je dato više od 16 miliona dinara. Na ovo još treba dodati iznos pripadajućeg poreza - PDV.

Kada državni revizori utvrde nepravilnosti u trošenju državnih para, to javno preduzeće, opština ili drugi korisnik budžeta, dobija određeni rok da te nepravilnosti – otkloni. Potom, mora o svemu da obavesti i Državnu revizorsku instituciju kroz takozvani odazivni izveštaj.

Revizori, zatim, ponovo kontrolišu da li je sve navedeno u ovom izveštaju i – istinito. Radio-televizija Srbije je Državnoj revizorskoj instituciji dostavila svoj odazivni izveštaj na nepravilnosti koje su revizori utvrdili u kontroli sprovedenoj tokom 2019. godine, a koja se odnosi na poslovanje RTS u 2018.

Tačnije, kontrolisane su javne nabavke koje je sprovodilo (ili nije) ovo preduzeće, potom obračun i isplata zarada, kao i uplata dobiti u budžet.

Revizori su tada utvrdili da je RTS u 2018. godini, nepravilno sproveo javne nabavke u iznosu od najmanje 439,89 miliona dinara bez PDV.  Bez sprovedenog postupka javne nabavke kada nije bilo osnova za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, izvršila je nabavke dobara, usluga i radova u iznosu od najmanje 72,92 miliona dinara bez PDV.

Bez pravnog osnova, isplatila je stimulativne naknade zaposlenima za sporazumni prestanak radnog odnosa u iznosu od 370 miliona dinara i zbog nepravilnog obračuna povećala zarade zaposlenima za iznos od najmanje 262 miliona dinara, utvrdio je tada DRI.

Kod 29 nabavki, kako su utrdili revizori, RTS nije uopšte primenio zakonski postupak javnih nabavki.

Od memorije do aparata za pritisak

Tako je 16 miliona dinara dato za objavu oglasa u novinama i drugim medijima, 10,6 miliona dinara za nabavku prirodnog gasa od Beogasa, 3,6 miliona dinara za kupovinu garderobe i obuće od više trgovinskih kuća („Zara“, „Office shoes“, „Fashion company…), pa 3,1 milion dinara za iznajmljivanje i postavljanje sedećih tribina od firme „Stage pro“ iz Čačka, ali i 1,4 miliona dinara za nabavku digitalnih aparata za merenje pritiska i  drugih aparata od „Prizme“ iz Kragujevca.

Za nabavku memorija od 32 gigabajta od kompanije „Coming computer engineering“ izdvojeno je ukupno 947.711 dinar, dok je za usluge objave tekta u časopisu Story plaćeno ukupno 960.000 dinara…

Osim što je sa nekim dobavljačima ugovore potpisivala bez uopšte sprovedenog postupka javnih nabavki, RTS je, po oceni revizora, u pojedinim slučajevima i kod sprovedenog postupka  javnih nabavki, kršila neka njegova osnovna načela.
Reč je, konkretno, o ugovorima sa dva advokata koji su sklopljeni radi zastupanja i pružanja pravnih saveta u vezi sa pripremom postupaka pred sudovima i drugim organima javne vlasti

RTS je, u međuvremenu, revizorima dostavio odazvini izvetaj u kojem je naveo da je doneo uputstvo za otklanjanje nepravilnosti , kojim se obavezala da sprovede postupke javnih nabavki za sve nabavke za koje ne postoji osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Kao dokaz RTS je dostavio uz izveđaj i Uputstvo za otklanjanje nepravilnosti od 1. oktobra 2019. godine.

„Na osnovu izvršene provere dokaza koje smo prikupili u postupku revizije odazivnog izveštaja, ocenili smo da su navodi u Odazivnom izveštaju koji se odnose na izvršene nabavke bez primene Zakona o javnim nabavkama – verodostojni“, ocenili su revizori.

* * *
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (1)