Foto: Predrag Petrović

Firme preko kojih je Zastava oružje protekle godine izvozila proizvode na strana tržišta, nisu dostavile svu dokumentaciju kojom bi potvrdile koliko su prihodovale na ime prodaje, čime je potencijalno oštećena ova namenska industrija, proizilazi iz izveštaja Državne revizorske institucije. Reč je o dva preduzeća, od kojih je jedno u vlasništvu Slobodana Tešića, dok je drugo bilo u njegovom vlasništvu tokom 2017. godine i spornom iznosu od 410,91 milion dinara, što je oko 3,49 miliona evra.

„Zastava oružje“ je u finansijskim izveštajima za 2019. godinu iskazalo prihode od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu preko firmi – komisionara „Vectura Trans“ Beograd i „Partizan Tech“, Beograd u iznosu od 410,9 miliona dinara na osnovu nepotpune dokumentacije, utvrdili su državni revizori kontrolišući poslovne knjige ovog preduzeća.

„Društvo (Zastava oružje) je evidentiralo prihode od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu, koji su ostvareni prodajom preko navedenih komisionara, na osnovu faktura izdatih ovim komisionarima, bez pribavljenog obračuna komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom u vezi sa realizacijom posla“, objavila je Državna revizorska insitucija.

Nisu, prema izveštaju revizora, dostavljeni ugovori sa ino-kupcem, izvozne dozvole, dokumentacija u vezi sa naplatom, kao i dokumentacija o nastalim troškovima u vezi sa komisionim poslom: prevoz, carina, osiguranje, provizije… itd, kao i dokazi o isplati nastalih troškova.

„Ako Zastava oružje na osnovu nepotpune dokumentacije iskazuje prihode po osnovu prodaje proizvoda preko izvoznika, postoji rizik da kompaniji nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predviđenih ugovorom“, upozorila je Državna revizorska institucija.

Čija je „Vectura Trans“

Prema zvaničnim podacima APR, „Vectura Trans“ je u vlasništvu Milana Subotića, dok je stoprocentni vlasnik firme „Partizan Tech“ – Slobodan Tešić, koji se dovodi u vezu sa aferama u kojma se srpsko oružje našlo na ratištima u Jemenu, Siriji i – Jermeniji.

Međutim, prema javno dostupnim podacima APR, Tešić je bio jedno vreme upisan i kao zvaničan vlasnik „Vectura transa“.

Naime, kao osnivač „Vectura Transa“ je, 7. februara 2017,  upisan Milan Subotić, da bi 1. marta iste godine puno vlasništvo bilo prebačeno na – Slobodana Tešića. Potom, od 25. decembra iste godine, vlasništvo se, opet, vraća na prvobitnog osnivača – Milana Subotića.

 

Izvozni poslovi

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu Zastava oružje je u svojim poslovnim knjigama iskazala u vrednosti od 2,35 milijardi dinara, utvrdila je DRI.

„Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu u najvećem delu su ostvareni prodajom preko komisionara u iznosu od 1,5 milijardi dinara“, ukazuje DRI.

To su, praktično, firme – izvoznici, sa kojima Zastava oružje zaključuje ugovore. Te firme, takozvani komisionari potom u svoje ime, a za račun Zastava oružja prodaju oružje na stranom tržištu, za šta imaju dozvolu Ministarstva trgovine.

I GIM među komisionarima

Zastava oružje je svoju robu izvozila preko devet firmi. Izvoz tokom 2019. godine bio je vredan 1,5 milijardi dinara.

Među izvoznicima je i GIM, koji je vezan za aferu „Krušik“ o čemu je Nova.rs pisala u više navrata.

 

Izvor: Dri.rs

 

 

„Svim komisionarima Zastava oružje je ispostavljalo fakture i otpremnice za isporučene proizvode. Fakture sadrže nazive komisione robe sa količinama i ugovorene cene iz komisionih ugovora, naznačenu vrednost u dolarima ili evrima, broj zaključenog komisionog ugovora, kao i naznaku da je promet oslobođen obračuna PDV“, navodi se u izveštaju.

Kako se dodaje, u postupku revizije utvrđeno je da komisionari nakon izvršene prodaje komisione robe nisu dostavljali Zastava oružju dokument o obračunu komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom u vezi sa izvršenom prodajom, što su morali po zakonu.

„Komisionari su kao dokaz o izvršenoj prodaji komisione robe, dostavljali jedinstvenu carinsku ispravu (JCI), izuzev komisionara Partizan Tech koji je dostavio jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) i fakturu prema ino-kupcu“, navode revizori.

Nakon zahteva Zastava oružja za dostavu potpune dokumentacije, komisionari (izvoznici): Beatronic supply d.o.o., Beograd, Confidex d.o.o., Beograd, Araneks d.o.o., Beograd, GIM d.o.o.,Beograd, Jugoimport SDPR Beograd, Vip Global Logistics d.o.o., Beograd i Romax trade d.o.o., Novi Sad su dostavili potpunu dokumentaciju o izvozu koja obuhvata: ugovore komisionara sa ino-kupcem, fakture komisionara prema ino-kupcu, izvozne dozvole, obračune izvoza, dokumentaciju u vezi sa naplatom, kao i dokumentaciju o nastalim troškovima u vezi sa komisionim poslom (prevoz, carina, osiguranje…itd).

Ko je naplaćivao po ugovoru, a ko nije

Pregledom dostavljene dokumentacije revizori su utvrdili da su komisionari: Confidex, Araneks, GIM, Jugoimport SDPR i Romax trade  isporučene proizvode fakturisali ino-kupcima po cenama dogovorenim ugovorom sa Zastava oružjem.

Ali, neki su imali dodatne troškove koji ugovorom nisu bili dozvoljeni – zbog angažovanja posrednika u inostranstvu.

„Takođe je utvrđeno da kod komisionara Beatronic supply i Vip Global Logistics postoji razlika između ugovorene prodajne vrednosti isporučenih proizvoda Zastava oružja fakturisanih od strane komisionara prema ino-kupcu i ugovorene vrednosti istih proizvoda fakturisanih od strane Zastave prema komisionaru“, navode revizori.

Tako je Beatronic supply utvrdio razliku između navedenih vrednosti isporučenih proizvoda i iskazao je u dostavljenom obračunu izvoza za 2019. godinu.

„Navedena razlika u ukupnom iznosu od 655.430 evra odnosi se na troškove nastale u vezi sa realizacijom komisionih poslova i obuhvata: plaćene manipulativne troškove (pakovanje robe, adaptacija vozila, transport robe i oružana pratnja) i troškove po računima Golden Triangle International trad. co. l.l.c. – ino konsultanta (agenta) za konsultantske usluge“, navodi DRI.

Međutim, prema ugovoru, trošak ovakvog konsultanta snosi – izvoznik, a ne Zastava oružje.

Problem je što ugovorom sa Zastava oružjem „nije predviđena mogućnost da Beatronic supply zaključuje ugovore sa konsultantima  u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknađuju iz postignute kupoprodajne cene“.

I drugi izvoznik – Vip Global Logistics, utvrdio je razliku prilikom prodaje proizvoda Zastava oružja od  235.195 evra, što se u celosti odnosi na troškove po računima Felixon Investments Limited – ino-konsultanta (agenta) za konsultantske usluge.

Prema navodima DRI, ugovorom ovog izvoznika sa Zastava oružjem predviđeno je da „svi zavisni troškovi padaju na teret komisionara“, dakle – Vip Global Logisticsa.

Vectura Trans

Vectura Trans je sa Zastava oružjem imala dva ugovora ukupne vrednosti 1.304.731 evra, odnosno 153.807.288 u dinarskoj protivrednosti.

Izvoznik  Vectura Trans  ni nakon zahteva Zastava oružja nije dostavio dokument o obračunu komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom u vezi sa izvršenom prodajom – ni „ugovore sa ino-kupcem, fakture komisionara prema ino-kupcu, izvozne dozvole, dokumentaciju u vezi sa naplatom, kao i dokumentaciju o nastalim troškovima u vezi sa komisionim poslom: prevoz, carina, osiguranje …itd), a što je bio dužan po članu 780. Zakona o obligacionim odnosima“.

Partizan Tech

Izvoznik Partizan Tech takođe nije, ni nakon zahteva Zastava oružja, dostavio dokument o obračunu komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom u

„Partizan Tech je kao dokaz o izvršenoj prodaji komisione robe u ukupnom iznosu od 257.107.000 dinara, Zastava oružju dostavio Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) i fakturu komisionara prema ino-kupcu. Uvidom u prezentovanu dokumentaciju utvrđeno je da su fakturisane cene proizvoda od strane komisionara Partizan Tech d.o.o., Beograd prema kupcima u inostranstvu identične cenama koje su navedene u fakturama koje je Društvo ispostavilo prema komisionaru, odnosno cenama u komisionim ugovorima između Društava i komisionara“, ukazuje DRI.

 

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram