Foto: Aleksandra Petrović/Nova.rs

Državni revizori zatražili su od Javnog preduzeća "Putevi Srbije" da smeni v.d. direktora Zorana Drobnjaka i da direktora imenuje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Ovo proizilazi iz najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije, u kojem se ukazuje da je ista osoba na čelu ovog javnog preduzeća duže od šest godina, dok je zakonom dozvoljeno da to bude najviše - godinu dana.

„Preporučuje se Nadzornom odboru Javnog preduzeća Putevi Srbije da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima“, objavila je Državna revizorska institucija.

Kako su ukazali revizori, Drobnjak više od šest godina obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

„To nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, kojim je propisano da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine“, ukazuju revizori.

DRI je „Putevima Srbije“ izdala preporuku za otklanjanje nepravilnosti.

Preporuke državnih revizora su, inače – obavezujuće.

Rešenjem Vlade Srbije iz novembra 2013. godine,  Drobnjak je imenovan za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije“.

U decembru zaključuje ugovor na određeno vreme, koji se primenjuje od 29. novembra 2019. pa do isteka mandata.

„Ugovorom su uređena prava, obaveze i odgovornosti imenovanog vršioca dužnosti direktora. Direktor prema ugovoru ima pravo na zaradu. Ugovorom je utvrđena osnovna zarada direktora sa koeficijentom devet u iznosu od 170.162 dinara bez poreza i doprinosa, sa pripadajućim uvećanjem za minuli rad“, navodi se u izveštaju DRI.

Foto: TANJUG/ ZORAN ZESTIC/ nr

DRI je „Putevima Srbije“ dalo rok od 90 dana da ukloni utvrđene nepravilnosti, među kojima je i izbor direktora preduzeća.

Revizori su analizirali i kontrolisali i javne nabavke koje je sprovelo ovo preduzeće.

„Javno preduzeće ‘Putevi Srbije’, Beograd je u 2018. i 2019. godini nabavilo dobra, usluge i radove u iznosu od 51,38 milijardi dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. Nije dokumentovalo da je procenjenu vrednost javnih nabavki utvrđivalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za procenjenu vrednost 51 javne nabavke u iznosu od 7,18 milijardi dinara“, ističe se u izveštaju.

„Putevi“ su, navodi se, pokrenuli i 30 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti 6,01 milijarde dinara, a da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka.

Takođe, postupke i aktivnosti na dodeli ugovora ovo preduzeće nije sprovelo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kod 22 javne nabavke procenjene vrednosti 4,63 milijarde dinara.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)