Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Predstavnici vlasti u Srbiji sinoć još jednom pokazali da su za njih Ustav Republike Srbije, kao i brojni zakoni i podzakonski akti samo mrtva slova na papiru, smatra osnivač Kancelarije za lokalne i inovativne politike (KLIP) Marko Bastać.

On dodaje da su i gotovo svi mediji zloupotrebljeni i pretvoreni u saučesnike pri grubom kršenju zakona.

„Zarad povećanja rejtinga i prikupljanja jeftinih političkih poena, emitovan je uznemrijući sadržaj stravičnog nasilja i fotografije lica lišenog života i to u direktnom prenosu konferencije za medije koju je organizovao politički vrh države. Imajući u vidu da je prikazivanje pomenutog sadržaja najavljivano senzacionalistički danima i da njegovo emitovanje ni pored upozorenja nije sprečeno, možemo zaključiti da je saučesnik u ovom gnusnom događaju i Regulatorno telo za elektronske medije (REM)“, kaže Bastać, navodeći da su pri sinoćnoj predstavi prekršeni Ustav, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o javnom informisanju i medijima. Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga i Kodeks novinara Srbije.

Naime, kako se navodi u njegovom saopštenju, Ustav ljudsko dostojanstvo definiše kao neprikosnoveno i propisuje da su svi dužni da ga štite, a u saglasnosti sa Ustavom je i Zakon o elektronskim medijima „koji propisuje da se medijska usluga pruža na način kojim se poštuju ljudska prava, a naročito dostojanstvo ličnosti“. U saopštenju se dodaje da se regulator (REM) stara da se u svim programskim sadržajima poštuje dostojanstvo ličnosti i ljudska prava, a naročito se stara da se ne prikazuje ponižavajuće postupanje i scene nasilja i mučenja. 

„Da li se Regulator starao? Nije, a mogao je. I morao je“, kategoričan je Bastać koji dalje upućuje i na  Zakon o javnom informisanju i medijima koji kaže da se prikazom ili opisom scene nasilja u mediju ili medijskom sadržaju ne sme povrediti dostojanstvo žrtve nasilja i pita da li se prikazivanjem obnaženog tela vređa dostojanstvo žrtve.

Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, dalje, detaljnije reguliše da je pružalac medijske usluge dužan da informacije o tragičnom događaju objavljuje bez senzacionalizma i uz poštovanje privatnosti i dostojanstva žrtve takvog događaja, žrtvinih srodnika ili drugih žrtvi bliskih lica.

„Da li je bilo ko od aktera pomenutih događaja uopšte pomislio na porodicu i prijatelje lica čija su tela prikazana u direktnom prenosu? Takođe, Pravilnikom je propisano i da je prilikom informisanja o nasilju ili tragičnom događaju pružalac medijske usluge dužan da to čini na način kojim se neće povrediti dostojanstvo ličnosti žrtve nasilja ili tragičnog događaja ili njoj bliskog lica, a naročito na način kojim se ona neće izložiti ponovnoj patnji. Da li su porodica i prijatelji izloženi ponovnoj patnji“, pita Marko Bastać osvrćući se dalje i na Kodeks novinara Srbije koji još detaljnije uređuje predmetnu materiju tako što kaže da prilikom izveštavanja o nesrećama i krivičnim delima, nije dozvoljeno objavljivanje imena i fotografija žrtava i počinilaca koje ih jasno identifikuju.

Takođe, u saopštenju se navodi da nije dozvoljeno ni objavljivanje bilo kakvih podataka koji bi indirektno mogli da otkriju identitet bilo žrtve, bilo počinioca, pre nego što nadležni organ to zvanično saopšti.

„Nije li objavljivanje fotografija na kojima se vide tetovaže žrtve isto kao i objavljivanje identiteta žrtve? Pored svega navedenog, važno je naglasiti da emitovanjem ovakvog sadržaja nisu kršene samo pravne norme već i moralna načela. Javnost je uznemirena neprimerenim sadržajem svirepog nasilja u kome je necenzurisano prikazano nago telo ubijenog muškarca, kao i stravična scena obezglavljenog tela i odsečene glave. Prikazivanjem žrtava nasilja na neprihvatljiv način, porodice i prijatelji žrtava izloženi su neizmernom bolu i patnji“, zaključuje osnivač KLIP-a Marko Bastać.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)