Foto: Shutterstock

Iz osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Vranja, od početka godine je lokalnom Centru za socijalni rad prijavljeno 8 slučajeva vršnjačkog nasilja, rekli su iz ove ustanove, dok statistika pokazuje da je u poslednjih pet godina zabeleženo 33 slučaja. U realnosti je broj veći, zato što škole ne prijavljuju sve slučajeve CSR.

Ove godine je iz vranjskih škola CSR stiglo skoro tri puta više prijava vršnjačkog nasilja nego tokom 2021. godine, kada su prijavljena samo tri slučaja.

Međutim, broj je u realnosti mnogo veći, jer do nadležnih u CSR iz škola ne stižu svi slučajevi. Naime, prema uputstvima sa sajta Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koje uključuje decu Čuvam te“, kada se govori o vršnjačkom nasilju (fizičko, digitalno, seksualno, psihičko, socijalno), ono se razvrstava u tri nivoa, od kojih zavise i procedure postupanja.

Centar za socijalni rad se uključuje na trećem nivou. Na prvom nivou reaguje odeljenski starešina, nastavnik ili vaspitač samostalno, u saradnji sa roditeljem, tako što intenzivira vaspitni rad sa vaspitnom grupom, odeljenjem, grupom učenika ili individualno. Ako se nasilno ponašanje ponavlja i te aktivnosti nisu bile delotvorne, a posledice su teže, ako se radi o nasilju i zlostavljanju od strane grupe prema pojedincu ili ako isto dete i učenik trpi ponovljeno nasilje i zlostavljanje, škola mora da interveniše aktivnostima koje su predviđene za drugi i treći nivo.

To podrazumeva uključivanje takozvanog Tima za zaštitu, kada razredni u saradnji sa pedagogom, psihologom, Timom za zaštitu i direktorom, uz obavezno učešće roditelja intenzivira vaspitni rad. Ako to nije delotvorno, direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak i izriče meru, u skladu sa zakonom.

Podaci iz vranjskog Centra za socijalni rad odnose se samo na slučajeve koji su „došli“ do trećeg nivoa, kada je neophodno angažovanje CSR, zdravstvene službe, policije i drugih organizacija i službi.

Među slučajevima iz ove godine je i prebijanje dečaka u igraonici u Vranju, o čemu je ranije portal Nova.rs izvestio. Iz PU Vranje, Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu saopšteno je da se slučaj ispituje, kao i da je CSR naloženo preduzimanje daljih mera i radnji iz njihove nadležnosti.

Komentari

Svi komentari (0)