Foto: Nemanja Jovanović

Državna matura predstavlja veliku promenu u obrazovnom sistemu Srbije i zahteva temeljne pripreme u svakom segmentu njene realizacije. Zbog toga, kao i zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa Kovid - 19 virusa, državna matura biće odložena i neće biti uvedena 2022. godine, kao što je ranije bilo planirano, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić formirao je Komisiju za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem, koja će u kontinuitetu i pažljivo pratiti pripremu svaku od faza državne mature.

Inače, državna Matura podrazumeva sistem polaganja testova i bodovanja koji će se računati i za upis na fakultet, uz polaganje obaveznih i izbornih predmeta.

„Uvođenje mature na kraju srednjeg obrazovanja, kako pokazuju iskustva drugih zemalja, zahteva opsežne pripreme, promene i usaglašavanja unutar obrazovnog sistema. U okviru priprema za uvođenje mature bile su predviđene tri probe, kako bi se u fazama proveravali različiti elementi sistema i predložena rešenja, identifikovali i otklonili eventualni nedostaci, ali i kako bi se svim učesnicima dalo dovoljno vremena za pripremu“, poručuju iz Ministarstva prosvete.

Podsećaju da je krajem oktobra 2020. godine sprovedeno je i prvo pilot testiranje državne mature. Cilj je bio da se provere mehanizmi i procedure za osiguranje kvaliteta na nivou škole i stekne uvid u to koliko su škole pripremljene za sprovođenje standardizovanih ispita.

„Osim toga, proveravani su kvalitet i težina zadataka kako bi se važne odluke o državnoj maturi donele na osnovu nalaza iz pilotiranja, ali i kako bi se definisale smernice za radne grupe koje će u narednom periodu korigovati do sada pripremljene zadatke“, navode iz resornog Ministarstva.

U prvom probnom testiranju državne mature učestvovalo je 4067 učenika iz 101 škole (2295 gimnazijalaca, 85 učenika iz srednjih umetničkih škola i 1687 iz srednjih stručnih škola).

Rezultati prvog pilotiranja državne mature pokazali su da su procedure koje se odnose na bezbednost i regularnost ispita bile sprovedene adekvatno. Čak 95 odsto učenika ocenilo je da su dežurni nastavnici izuzetno vodili računa o regularnosti sprovođenja procedura.

Kada je reč o zadacima, učenici su ocenili da je njihov nivo „srednje težak“. Radne grupe će, u narednom periodu, na osnovu ovih pokazatelja, raditi na reviziji već pripremljenih zadataka za naredno pilotiranje, koje će biti odloženo za narednu školsku godinu.

Osim toga, učenici su pokazali slabiju motivaciju prilikom rešavanja zadataka. To je bilo i očekivano, s obzirom na pandemiju virusa Kovid -19, kao i na činjenicu da rezultati postignuti na ovom testiranju neće uticati na uspeh. Iako su učenici u upitnicima mahom navodili da su bili motivisani kao da rade test za ocenu, ali po rečima dežurnih nastavnika, vreme koje su učenici utrošili da urade zadatke i broj zadataka koje pojedini đaci nisu ni pokušali da reše ukazuju da su, ipak, bili slabije motivisani nego prilikom izrade kontrolnih i pismenih zadataka.

Prvo pilotiranje državne mature bilo je značajno iskustvo za učenike, škole, Ministarstvo, radne grupe za izradu ispitnih materijala, ocenjivače testova i sve ostale učesnike u pripremama za sprovođenje državne mature. Pozitivni komentari i sugestije koji su dobijeni od škola ohrabruju i na konstruktivan način ukazuju na oblasti u kojima su moguća poboljšanja.

Naredno pilotiranje biće održano sledeće školske godine, a do tada posebna pažnja će biti posvećena podrobnom informisanju uže i šire stručne javnosti, kao i ustanova obrazovanja, učenika, roditelja i nastavnika o svim novinama u zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)