Fabrika vode: Ugovor nije raskinut, Vodovod da plati dug ili idemo na sud

Društvo 25. avg. 202119:36 > 26. avg. 2021 00:20
Podeli:
Fabrika vode Zrenjanin. Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Povodom nedavnih navoda da je raskinut ugovor sa Fabrikom vode jer investitor nije ispunio uslove, iz te fabrike je upućeno pismo direktoru Vodovoda i kanalizacije u kome se tvrdi da ti navodi nisu tačni i da od tog preduzeća zahtevaju da plati dug i počne isporuku vode za piće iz Fabrike.

„Ovim pismom, Fabrika Vode po poslednji put odgovara na netačne i neosnovane navode JKP Zrenjanin pre pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka i protiv JKP Zrenjanina i protiv Grada Zrenjanina, šta više, Fabrika Vode će inicirati i odgovarajuće krivične postupke protiv svih odgovornih lica u JKP Zrenjanin i Gradu Zrenjaninu“, navodi se u tom pismu dostavljenom medijima.

Tvrde da JKP Zrenjanin nije raskinuo ugovor jer to nije moglo biti učinjeno na osnovu Sporazuma jer je Fabika Vode ispunila svaku od obaveza iz tog dokumenta, a posebno obaveza koje se tiču pitanja raskida Ugovora.

Navode da je ugovor jedino mogao biti raskinut na osnovu odgovarajućih odredbi o raskidu, a koje JKP Zrenjanin nije ispoštovao niti upotrebio.

„Ukoliko je JKP Zrenjanin smatrao da postoji odredjeno kršenje ugovora bio je u obavezi da pismeno obavesti Fabriku Vode (kao izvršioca) o nameri da se raskine Ugovor ukoliko Fabrika Vode ne ispuni svoje obaveze i takvo neispunjenje se nastavi 60 dana nakon pismenog obaveštenja“, objašnjavaju iz Fabrike vode.

Ukazali su da međutim JKP Zrenjanin nikada nije poslao ovakvo pismeno obaveštenje Fabrici Vode i samim tim nije postupio u skladu sa obaveznim ugovornim mehanizmom i da zbog toga u potpunosti osporavaju navode da je Ugovor raskinut.

U opširnom pismu direktoru JKP Vovodod i kanalizacija navode i da je to preduzeće konstantno kršilo ugovor jer je svesno u više različitih navrata odbijalo da ispuni, ili postupalo protivno svojim obavezama iz ugovora.

Fabrika vode Zrenjanin. Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Fabrika Vode ovim pismom, naveli su, obaveštava JKP Zrenjanin o nameri da raskine ugovor zbog kršenja ugovornih odredbi od strane tog preduzeća i zahteva da ono odmah ispuni sve svoje obaveze iz ugovora. Konkretno, Fabrika Vode zahteva da JKP Zrenjanin bez odlaganja počne sa snabdevanjem pitke vode koja će biti prečišćena u fabrici, ali i da plati 101,3 miliona dinara Fabrici Vode sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Taj iznos obaveze JKP Zrenjanin se sastoji od 42,4 miliona dinara za prethodno neplaćene fakture a na ime izvršenih a neplaćenih usluga preradjene vode kao i 58,8 miliona duga za garantovanu isplatu usluge za preradu od najmanje 6,5 miliona kubnih metara pijaće vode na godišnjem nivou.

„U slučaju da JKP Zrenjanin ne ispuni sve obaveze iz Ugovora i ne isplati dospli iznos duga prema Fabrici Vode, Fabrika vode će u roku od 15 dana pokrenuti sudski postupak radi naknade štete koja će takodje uključivati i izgubljenu dobit Fabrike Vode, kao i naknadu pretrpljene štete koja je bila posledica eksplozije u fabrici a za koju je odgovoran JKP Zrenjanin“, naveli su iz Fabrike vode.

Komentari

Vaš komentar