Preuzimanjem vlasti u Avganistanu, talibanski zvaničnici su nagovestili da će poštovati prava žena u skladu sa normama Šeijatskog prava. A šta je pravo po Šerijatu?

Početkom sedmog veka temelje islamskog prava postavio je prorok Muhamed, ono počiva na Alahovom otkrovenju. Alah je preko božijeg poslanika Muhameda pokazao ljudima put ka pravovernosti, odnosno ka izvoru, što na arapskom znači – šariju, a to je put ka Bogu.

Osnovni izvori Šerijata su Kuran, sastavljen od stihova koje je Muhamed recitovao svojim sledbenicima i Suna – zbirka običaja (hadeta) zasnovanih na životnoj tradiciji.

Svi ljudski postupci, činjenja i nečinjenja, grupisani su u pet kategorija Šerijatskog prava koja propisuju šta je obavezno, preporučljivo, dozvoljeno, šta je za osudu, a šta je zabranjeno. Sankcije koje predviđa islamsko pravo su veoma okrutne, kreću se od javnog pogubljenja, bičevanja i kamenovanja, do telesnog osakaćenja.