Na vrhuncu poslednjeg ledenog doba, pre dva miliona godina, trećina Zemljinog kopna bila je pod ledom.

Glečeri ili lednici, koji nastaju taloženjem neotopljenog snega i predstavljaju pokretnu ledenu masu, sadrže trećinu ukupnih rezervi slatke vode na našoj planeti, pokrivaju 10 odsto kopna.

Površina glečera je 15 miliona kvadratnih kilometara, uključujući same glečere, polarne kape i ledene ploče na Grenlandu i Antarktiku.

Ako se nastavi sa nekontrolisanom upotrebom fosilnih goriva, čovečanstvu preti potpuno otapanje glečera.

Otapanje svih lednika povećalo bi nivo mora za 70 metara, samo otapanjem Grenlanda nivo mora bi porastao za 24 metra.

Komentari

Svi komentari (0)