BIRODI: Rizik od sukoba interesa tokom izbora Veća Agencije

Podeli:
Foto: Promo

"Tokom monitoringa procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje, BIRODI je utvrdio da postoji rizik od sukoba interesa, jer je Radomir Ilić član Upravnog odbora Pravosudne akademije u čijoj je nadležnosti formiranje Komisije koja vrši testiranje kandidata, odnosno Žalbene komisije kojoj nezadovoljni kandidati mogu da izjave žalbu", saopštio je BIRODI. Kako je navela ta organizacija, Radomir Ilić je povezano lice za Krsmanom Ilićem, kandidatom sa člana Veća.

„Imajući u vidu da se za člana budućeg Veća Agencije za sprečavanje korupcije prijavio Krsman Ilić, povezano lice sa Radomirom Ilićem, kao i da na sajtu Pravosudne akademije i dalje postoji informacija da je Radomir Ilić član UO, odnosno da BIRODI nije dobio odgovor na zahtev o slobonom pristupu informacijama koji je upućen 1. februara 2021. sa pitanjem da li je Radomir Ilić bio član u trenutku kada je UO Pravosudne akademije birala članove Komisije za izbor članova Veća i Žalbene komisije, pozivano Agenciju za sprečavanje korupcije da pre nego što Narodna skupština bude glasala o novim članovima Veća, utvrdi da li je postojao sukob interesa u slučaju Radomira Ilića i potencijalnog člana Krsmana Ilića“, navodi BIRODI.

Kako piše u saopštenju, Pravosudna akademija nije na zahtev po slobodnom pristupu BIRODI dostavila ni instrument na osnovu kojeg je meren profesionalani integritet kandidata za Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

„Sve ovo dovodi u pitanje integritet izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije u godini kada je konstatovan u borbi protiv korupcije u Srbiji. Prema najavama iz medija Narodna skupština će naredne nedelje izabrati članove Veća“, navodi BIRODI.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar