Foto: tpknews.com

Zaštitnik građana je, po sopstvenoj inicijativi a posle saznanja iz medija da je Centar za socijalni rad Malo Crniće uz asistenciju policije i prisustvo sudije zbog siromaštva oduzeo petogodišnje dete od roditelja, pokrenuo postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka isocijalna pitanja i ovog lokalnog centra.

Zaštitnik građana od nadležnog ministarstva traži da najkasnije u roku od 15 dana dostavi izveštaj o postupanju u vezi sa ovim slučajem, kao i zapisnik i kopije dokumentacije o izvršenom nadzoru nad radom Centra za socijalni rad Malo Crniće u ovom slučaju.

Od nadležnog centra Zaštitnik građana traži da ga u istom roku, uz svu prateću dokumentaciju, obavesti o aktivnostima u vezi sa porodicom, sa posebnim osvrtom na postupak izmeštanja deteta iz porodice.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram