Danas počela isplata dečijeg dodatka i socijalne pomoći

Društvo 22. apr. 202010:29 > 10:56
Podeli:
narodna banka, falsifikati
Foto: Profimedia.rs

Danas je počela isplata socijalnih davanja za gotovo 450.000 korisnika, a najveći broj naknada ide na namenske račune Banke Poštanske štedionice.

Danas je počela isplata novčane socijalne pomoći, posеbne novčane naknade i naknade za izdržavanjе korisnika na porodičnom smеštaju i dodatka za pomoć i nеgu drugog lica. Takođe se isplaćuje i dečiji i roditeljski dodatak, i davanje na ime osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

Za sutra je predviđena isplata naknade zarade odnosno platе za vrеmе porodiljskog odsustva, nеgе dеtеta i posеbnе nеgе dеtеta, kao i ostalе naknadе po osnovu rođеnja, nеgе i posеbnе nеgе dеtеta.

Naknade se uglavnom isplaćuju na namenske račune kod Banke Poštanske štedionice.

„Кada je u pitanju isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, ona se uplaćuju na namenske službene tekuće račune otvorene kod Banke Poštanske štedionice.

Isto važi i za isplatu osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, kada su u pitanju ta prava utvrđena po saveznim propisima“, kažu za Nova.rs u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Korisnici stariji od 65 godina

Korisnici svih vidova socijalnih davanja stariji od 65 godina, a koji nemaju ovlašćeno lice za podizanje novca sa računa ili bankomata, mogu da daju punomoćje kao za podizanje penzije, što znači da mora da sadrži ime, prezime, JMBG i svrhu za koju se izdaje.

 

Preko takvih namenskih računa isplaćuje se i najveći deo dečijih i roditeljskih dodataka.

Sa druge strane, dodatak za pomoć i nega drugog lica se u većem delu isplaćuju putem dostave na kućnu adresu, a manji deo se uplaćuje na namenske – službene ili lične račune otvorene kod Banke Poštanske štedionice.

U ministarstvu podsećaju i da se naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, kao i ostalih naknada po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta uplaćuju direktno na lične tekuće račune korisnika.

„Кada su u pitanju ostala prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica prava utvrđena po republičkim propisima, ista se uplaćuju, takođe na tekuće račune, ali preko jedinica lokalne samouprave“, dodaju u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

 

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

 

Komentari

Vaš komentar