Penzioneri, penzioner, bračni par, stari ljudi, šetnja, lepo vreme, jesen
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, koja predstavlja nastavak sprovođenja mera zaštite i poboljšanja standarda korisnika prava penzijskog i invalidskog osiguranja.

Uredbom je propisano da se novčani iznos kao uvećanje uz penziju isplaćuje korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije koja od decembra ove godine do novembrom 2023. godine, ne prelazi iznos od 43.645,99 dinara. Novčani iznos isplaćivaće se mesečno uz penziju u ovom vremenskom intervalu.

Precizirano je i da će se korisnicima penzije smatrati i invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, navodi se u saopštenju.

Uredbom o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti produžen je za još jednu godinu period primene ograničenja povećanja poreske osnovice, najviše do 10 odsto godišnje u slučaju kada se iznos osnovice poveća u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu.

Ograničenje povećanja poreske osnovice najviše do 10 odsto godišnje primenjivaće se zaključno sa 2023. godinom.

Članovi vlade usvojili su dokument „Mapa puta za podršku energetici u Srbiji“ koji predstavlja neophodan korak ka obezbeđivanju sektorske budžetske podrške Evropske unije Srbiji u iznosu od 165 miliona evra.

„Dokument, koji je od izuzetnog značaja za dalji razvoj energetske stabilnosti u Srbiji, predstavlja institucionalni odgovor na opštu
energetsku krizu, kroz podršku ugroženim domaćinstvima i malim i srednjim preduzećima i važnu strategiju ka tranziciji čiste energije, uključujući diversifikaciju izvora energije“, navela je Vlada Srbije u saopštenju.

Na sednici je doneta Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2022 – 2027. godine koja ima cilj unapređenja zaštite društva od kriminaliteta humanim izvršavanjem krivičnih sankcija i prevencijom povrata.

Strategijom su propisane mere i aktivnosti kojima je omogućeno redovno praćenje daljeg razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u cilju zaštite društva od kriminaliteta, poboljšanje uslova u kojima se krivične sankcije izvršavaju i primenu savremenih metoda i tehnika tretmana da osuđena lica steknu nove veštine i znanja i uspešno se integrišu u društvenu zajednicu.

Vlada Srbije usvojila je koncept politike razvojnog finansiranja u oblasti preduzetništva u Srbiji.

„U pitanju je unapređeni okvir koji bi trebalo da obezbedi pozitivan uticaj na izvozne aktivnosti kroz poboljšanje pristupa finansiranu izvoza, stvarajući bolje okruženje za nove privredne subjekte i mogućnosti za rast finansiranja kapitalom“, navela je Vlada Srbije.

***

BONUS VIDEO – Ministar finansija uverava – PIO Fond ima novca. Da li je to uteha za buduće penzionere? 

Komentari

Svi komentari (1)