Podeli
Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Narodna banka Srbije od Evropske centralne banke, kroz takozvanu repo liniju, može da pozajmi milijardu evra u svrhu podrške domaćoj ekonomiji.

“Evropska centralna banka (ECB) pozitivno je odgovorila na inicijativu Narodne banke Srbije (NBS) za uspostavljanje preventivne repo linije putem koje bi se, u slučaju potrebe, domaćem finansijskom sistemu mogla obezbediti dodatna likvidnost u evrima. Na taj način omogućen je dodatni vid podrške domaćoj ekonomiji u uslovima pandemije COVID-19”, saopštila je NBS.

ECB i NBS postigle su sporazum da uspostave repo liniju za obezbeđivanje likvidnosti u evrima srpskim finansijskim institucijama ukoliko se javi takva potreba u uslovima poremećaja na tržištu nastalih zbog pandemije koronavirusa.

Putem ove repo linije ECB obezbeđuje likvidnost u evrima centralnim bankama zemalja koje nisu članice zone evra u zamenu za odgovarajuće obezbeđenje u evrima.

Repo linija daje mogućnost NBS da od ECB-a pozajmi maksimalno milijardu evra. Svako pojedinačno korišćenje sredstava može se vršiti na rok od najviše tri meseca. Repo linija ostaje na snazi do kraja juna 2021, osim ako se taj rok ne produži.

“Ni dinarska, ni devizna likvidnost domaćeg bankarskog sektora nisu ugrožene. I pre krize izazvane virusom korona bankarski sistem je poslovao u ambijentu visokih viškova likvidnosti. Blagovremenim i adekvatnim merama, koje je NBS sprovela od samog početka krize, obezbeđena je dodatna podrška likvidnosti finansijskog sistema Srbije. Visok nivo deviznih rezervi zemlje predstavlja više nego dovoljan potencijal za odgovor na eventualne poremećaje devizne likvidnosti. U situaciji globalne neizvesnosti izazvane pandemijom virusa korona, uspostavljanje preventivne repo linije sa ECB-om pruža dodatnu sigurnost i daje snažnu poruku da NBS preduzima sve što je moguće kako bi se sačuvala stabilnost domaćeg finansijskog tržišta i ekonomije u celini”, ističu u NBS.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar