Foto: Shutterstock

Deficit budžeta Srbije od januara do novembra 2022. godine iznosio je 81 milijardu dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija, i dodalo da je na nivou opšte države u periodu januar-novembar ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 29,8 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 74 milijarde dinara.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.519,1 milijardu dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.600,1 milijardu dinara.

U novembru je ostvaren deficit u iznosu od 106,3 milijarde dinara. U tom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 137,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 120,9 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 64,4 milijarde dinara, akciza u iznosu od 29 milijardi dinara i poreza na dobit u iznosu od 12,1 milijardu dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,7 milijardi dinara, a priliv donacija u novembru iznosio je 0,9 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 243,9 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene, u novembru, su iznosili 29,3 milijarde dinara, kapitalni izdaci 23,9 milijardi dinara, subvencije 19,5 milijardi dinara, rashodi za korišćenje usluga i roba 17,7 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 18,1 milijardu dinara.

PROČITAJTE JOŠ

Najveća pojedinačna rashodna kategorija u novembru, sa iznosom od 103,6 milijardi dinara, su bili izdaci za nabavku finansijske imovine, namenjeni prevazilaženju negativnih efekata energetske krize.

BONUS VIDEO Usvojen budžet Beograda. Gradonačelnik tvrdi – biće novca za sve