Foto: Shutterstock

Izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima, a radi zaštite prava intelektualne svojine, nadležnost za kontrolu legalnosti softvera dodeljena je Tržišnoj inspekciji koja je od početka oktobra preuzela ovaj nadzor od Poreske uprave.

„Em-čem Srbija“ pruža podršku tržišnoj inspekciji i pravosudnim organima u Srbiji i nadležnim organima u regionu, u cilju unapređenja kontrole legalnosti softvera.

Poslednje nezavisne studije koje su na našem tržištu rađene pokazuju da je nelegalna prodaja softvera u Srbiji 2017. godine zauzimala 66 odsto tržišta, a procene govore da ovaj procenat nije značajno smanjen, pogotovo tokom i nakon kovid pandemije kada je nivo upotrebe neadekvatno licenciranog softvera snažno porastao.

Koordinisani napori Vlade Republike Srbije, Američke ambasade i kompanija članica AmCham-a doveli su do značajnih promena na polju modernizacije regulatornog okvira i na njegovoj doslednijoj i koordinisanijoj primeni u poslednjih 20 godina, ipak prostora za unapređenje ima.

„Istraživanja kompanije IDC pokazuju da jedan od tri nelegalno kupljena prava korišćenja softvera nose ozbiljan bezbednosti rizik u vidu malvera koji ozbiljno ugrožava bezbednost računara i mreža na koje su oni povezani. Zato je, pored činjenice da je neovlašćena upotreba softvera nelegalna i da je predmet nadzora nadležnih organa, važno znati gde i kako kupovati softver, posebno onlajn. AmCham već četvrti put u poslednjih 15 godina vrši obuke nadležnih organa u Srbiji sa ciljem unapređenja efikasnosti nadzora nad legalnošću softvera, i drago nam je da vlasnici prava intelektualne svojine u ovom domenu mogu da podele najbolje svetske prakse i najnovije trendove, čime verujemo da ćemo podići efikasnost nadležnih organa u Srbiji, ali i u regionu“, izjavila je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora AmCham-a.

Foto:shutterstock

Američka privredna komora takođe sprovodi seriju obuka i edukativnih radionica posvećenih unapređenju kapaciteta državnih organa da efikasnije štite prava intelektualne svojine kada su u pitanju softveri.

Treninzi su namenjeni predstavnicima inspekcijskih, pravosudnih i drugih nadležnih organa iz država regiona – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije i Republike Srbije, a u čijoj su nadležnosti kontrola i procesuiranje softverske piraterije.

„Dobijanjem novih nadležnosti od početka oktobra, koje podrazumevaju i utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka, zaokružujemo naše nadležnosti koje se tiču inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Radujemo se edukacijama koje sprovodi AmCham Srbija, a koje nam pomažu da efikasnije radimo i nadamo se da će rezultati biti slični onima koje smo ostvarili u unapređenju nadzora nad nelegalnom trgovinom na internetu, kada smo u prve dve godine kapacitet nadzora povećali za više od 100 puta“, izjavila je Mirjana Damjanović, načelnica odeljenja za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača iz Sektora tržišne inspekcije.

Američka privredna komora u Srbiji predstavlja preko 220 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju oko 99.000 građana Srbije i koje su ukupno u zemlju investirale četrnaest milijardi evra.

Američka privredna komora vodeća je nezavisna poslovna asocijacija u Srbiji koja svoje aktivnosti bazira na unapređenju poslovnog okruženja, profesionalnom usavršavanju, edukaciji i promociji svojih članova, kao i na omogućavanju poslovnih kontakata među članstvom.

****

BONUS VIDEO: Šta slabi srpsku kinematografiju: Piraterija ili film koji niko neće da gleda?