Branislav Lečić Foto:BETAPHOTO/MILAN OBRADOVIC

Na adresu redakcije Nova.rs portala stigao je odgovor glumca Branislava Lečića na tekst objavljen 30. marta 2021. godine.

Reakciju Branislava Lečića na tekst pod naslovom „Rediteljka Mina Đukić: Predatore poput Lečića štite moćnici“ prenosimo u celosti.

PROČITAJTE JOŠ

„Internet portal Nova.rs objavljenim naslovom i tekstom od 30.3.2021. godine „Rediteljka Mina Đukić: Predatore poput Lečića štite moćnici“ na najgrublji način povredio je kako moj ugled i čast, tako i pretpostavku nevinosti kao jedno od osnovnih ljudskih prava i temelja pravne države, ali i interes javnosti da bude potpuno i istinito informisana.

Naime, objavljujući moju fotografiju i tekst koji sadrži izlaganja rediteljke Mine Đukić o izvesnim (neodređeno kojim) moćnicima, te navodeći u naslovu reči koje imenovana nije izgovorila, a označavajući mene kao predatora, internet portal Nova.rs i njegov glavni urednik su kod čitalaca pokušali da stvore sliku kako sam ja izvršilac jednog od najtežih zločina – silovanja, i to ne samo bez pravnosnažne sudske odluke kojom bih bio osuđen za takvo ili neko slično krivično delo, već i bez podatka da je protiv mene i pokrenut krivični postupak za bilo koje krivično delo.

Takođe napominjem da je, nakon iznetih neosnovanih optužbi od strane izvesne moje koleginice, pretpostavljam na talasu senzacionalizma, internet portal Nova.rs bez ikakve provere istinitosti njenih navoda, požurio da me označi kao učinioca ovog zločina, ne dozvolivši ni meni, a ni nadležnim državnim organima Republike Srbije, da ove navode opovrgnemo.

Pre svega, objavljena informacija, odn. njen naslov se sastoji od potpuno paušalnog tumačenja navoda imenovane rediteljke, jer ja nisam učinio, niti pokušao da učinim krivično delo silovanja.

Dalje, osvrnemo li se na zakonsku regulativu javnog informisanja (Zakon o javnom informisanju i medijima), videćemo da se putem medija objavljuju informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna, bez obzira na način na koji su pribavljene informacije, u skladu sa odredbama ovog zakona, i da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju. Postavlja se pitanje čiji interes i prava se ostvaruju na ovaj način, označavanjem nevinih ljudi kao učinilaca najtežih zločina, i to čak pre pokretanja krivičnog postupka.

Osim što je objavljivanjem mojih fotografija u tekstu o silovanju, označavanjem mene kao „predatora“ i lica koje zaloupotrebljava svoj položaj, povređeni su i moji lični interesi i prava, a pre svih moji ugled i čast, kao i pretpostavka nevinosti kao pravo koje mi je zagarantovano najvišim nacionalnim i međunarodnim pravnim aktima.

Takođe, ističem da mediji ne smeju da „melju“ ni nevine ljude, i postupanje portala Nova.rs na navedeni način predstavlja najčistiji primer tabloidnog novinarstva.

Od internet portala Nova.rs ne zahtevam izvinjenje, i isto ne prihvatam, budući da je vrednost mojih prava koja su povređena tolika da izvinjenje ne bi popravilo načinjenu štetu. Međutim, zbog interesa istine i ljudskih prava uopšte, zahtevam da se na internet portalu Nova.rs (a sve u skladu sa odredbama čl. 96. Zakona o javnom informisanju i medijima), objavi odgovor kako ja, Branislav Lečić ne zloupotrebnjavam svoju moć, niti učestvujem u tabloidnom „mlevenju žena“ konrektno Danijele Štajnfeld, i da se svako ko je optužen za krivično delo mora smatrati nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.

Pratite portal Nova.rs i na društvenim mrežama InstagramFejsbuk Tviter.