Podeli
Foto: UN-IRMCT/Leslie Hondebrink-Hermer/Handout via REUTERS

Američki advokat Dragan Ivetić osporio je danas održavanje rasprave o žalbama na prvostepenu presudu njegovom klijentu, nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, kojom je osuđen na doživotni zatvor, ukazujući na procesnu nesposobnost Mladića za suđenje.

U sudinici Mehanizma za krivične sudove u Hagu, on je detaljno govoreći o etičkim kodeksima, praksi sudova i američke advokatske komore, naveo je da je primoran da u raspravi učestvuje radi zaštite interesa klijenta, iako nije mogao da dobije valjane instrukcije od njega, niti misli da je on za to sposoban.

“Ja kao advokat treba da branim valjani sudski proces i prava mog klijenta koji je sa umanjenim sposobnostima i nesposoban da na bilo koji smisleni način učestvuje u suđenju”, naglasio je Ivetić, osporavajući većinsku odluku žalbenog veća da se ovo ročište danas održi.

Predsedavajuća žalbenog veća sudija Prisca Njambe bila, kako je naveo Ivetić, protiv zakazivanja rasprave i u odvojenom mišljenju odluke je vrlo eksplicitno formulisala neslaganje.

Foto: UN-IRMCT/Leslie Hondebrink-Hermer/Handout via REUTERS

“Sudija Njambe smatra da proces u kojem danas učestvujemo može da dovede u pitanje ostvarivanje pravde, jer nije uzeto nijedno stručno mišljenje u pogledu metalne sposobnosti i sposobnosti okrivljenog da smisleno u njemu učestvuje”, citirao je mišljenje sudije advokat Ivetić.

Ističući da je ova rasprava neadektvana i da dovodi u pitanje ostvarivanje pravde, advokat je naglasio da i sudije i tužilaštvo treba da spreče održavanje procesa protiv nesposobnog optuženog.

“Uskaraćuje mu se valjano suđenje i postupa se protiv nekoga ko nije sposoban da mu se sudi”, naveo je Ivetić ukazujući da sud treba da održi ročište o pitanju Mladićeve procesne sporobnosti da prati proces, pozivajući se na praksu američkih sudova.

Ivetić smatra da je većina sudija donela odluku o ročištu ne kosultujući stavove medicnskih stručnjaka o Mladićevom zdravlju, napominjući da je on sada u poziciiji da mora da kršim profesionalnu ektiku svoje američke advokatske komore.

“Zbog stava moje komore, prakse i literature ne slažem se da ovo bude konačno žalbeno ročište u ovom procesu i zalažem se, radi prava mog klijenta, da se održi ponovljeno ročište, ali tek posto se održi sudska rasprava o njegovoj sposobnosti za suđenje”, zakljucio je Mladićev branilac.

On je na početku izlaganja ukazao da sprski advokati, glavni Mladićev branilac Branko Lukić i pravni savetnik Boris Zorko nisu u mogućnosti da prisustvuju ovoj raspravi, jer su u vezi sa kodeksom etike konsuktovali sprsku advokatsku komoru.

“Etički kodeks ih sprečava da postupaju suprotno sopstvenim interesima i interenima njihovog klijenta, a osim toga postoji i rizik od putovanja u vreme pandemije”, ukazao je Ivetić, napominjući da sprska advokatska komora principu zabranjuje da se ovakve stvari rešavaju putem video konferencije.

Ukazao je da je i on konsultovao svoju advokatsku komoru Ilinoisa i pošto su, kako je naveo, temeljno proučli relevantna pravila ponašanja, literaturu i sudsku praksu, zaključeno je da su njegove etičke i profesionalne dužnosti delimično u suptronosti sa većinskom odlukom veća da se ovo ročište održi danas.

Zbog toga traži proveru Mladićeve procesne sposobnosti pred okončanje usmene rasprave o žalbama.

Foto: UN-IRMCT/Leslie Hondebrink-Hermer/Handout via REUTERS

U nastavku rasprave argumente u prilog žalbi odbrane počela je da iznosi pravni savetnik Peta-Luis Bagot, napominjući da odbrana traži da se prvostepena presud a kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor preinači.

Ona će izlaganje nastaviti posle pauze, a potom će reč dobiti predstavnici tužilaštva.

Mladić lično u sudnici prisustvuje raspravi i nosi zaštitnu masku na licu.

Komentari

Vaš komentar