NBS naložila bankama: Reprogram kredita uz grejs period

Biznis 14. dec. 202017:35 > 19:05
Podeli:
registar stvarnih vlasnika
Foto: Filip Krajinčanić/Nova.rs / Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije donela nove mere za olakšanu otplatu kredita dužnicima pogođenim pandemijom koronavirusa. Banke će, prema odluci NBS, morati da dužniku - građaninu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu- koji zbog okolnosti izazvanih panedmijom nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza. Olakšice podrazumevaju reprogram kredita, grejs period do šest meseci, duži rok otplate, pri čemu rata ne sme biti veća nego što je sada. Mere stupaju na snagu već sutra 15. decembra, a zahtevi mogu da se podnose od 16. decembra.

Ova mera odnosiće se posebno na nezaposlene osobe, kao i one koji su u protekla tri meseca zarađivali platu ispod republičkog proseka (koji je trenutno na nivou od 59.698 prema podacima za septembar).

Na olakšice će, takođe, moći da računaju dužnici koji u poslednja tri meseca imaju neto mesečne prihode do 120.000 dinara, a koji je umanjen za minimum 10 odsto u odnosu na prihod od pre 15. marta 2020. godine kada je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije, ali pod uslovom da im na kreditnu ili lizing ratu odlazi više od 40 odsto tog mesečnog prihoda.

„Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID19“, ističu u NBS.

Takođe, ističu u NBS, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji su u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze na koje se odluka primenjuje.

„Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice dužniku“, navode u centralnoj banci.

Koje olakšice se odobravaju 

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od 6 meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

„Tokom grejs perioda, banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka“, navode u NBS.

Drugi kreditni proizvodi ‒ kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa, mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom odlukom, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik inače plaćao po tom proizvodu.

„Posebno ističemo i da banke, odnosno davaoci finansijskog lizinga ne mogu naplatiti naknadu za preduzete mere i aktivnosti u skladu sa odlukama, kao ni troškove koje mogu imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja, a koje ne utvrđuje banka odnosno davaoci finansijskog lizinga (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti)“, ističu u centralnoj banci.

Kako podneti zahtev za olakšicu

U skladu sa odlukama, banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra 2020. godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koji u tom smislu treba dužnik da ispunjava.

„Svi dužnici koji ispunjavaju propisane uslove mogu podneti banci ili davaocu finansijskog lizinga zahtev za dobijanje olakšica elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, s tim da dužnicma savetujemo da zbog trenutne epidemiološke situacije prednost daju elektronskom načinu komunikacije. Banka, odnosno davalac finansijskog lizinga dužni su da o zahtevu dužnika odluče i o toj odluci obaveste dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva“, objašnjavaju u NBS.

Donete odluke stupaju na snagu sutra 15. decembra 2020. godine, te su dužnici već od narednog dana u mogućnosti da bez obzira na obaveštenje banaka i davaoca finansijskog lizinga podnesu zahtev za dobijanje navedenih olakšica.

Razlozi

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je danas na vanrednoj sednici usvojio Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19.

„Imajući u vidu složenost uticaja okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 na građane i privredu, Narodna banka Srbije utvrdila da postoji prostor za preduzimanje dodatnih mera koje imaju za cilj olakšano izmirivanje obaveza dužnika koji se suočavaju sa teškoćama usled pandemije COVID-19 i odgovorno upravljanje kreditnim rizikom banaka i davaoca finansijskog lizinga u trenutnim okolnostima“, ističu u NBS.

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar