Foto: Shutterstock

Više od polovine žena koje se usude da pokrenu biznis u Srbiji akademski je obrazovano, to su uglavnom žene koje žive u većim gradovima i žele da iskoriste svoje stručno znanje i sposobnosti, kao i da „život uzmu u svoje ruke“ i zarađuje više, pokazuje istraživanje koje je sprovela Unije poslodavaca Vojvodine uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prema podacima Agencije za privredne registre iz decembra prošle godine, od 279.035 aktivnih preduzetnika 30 odsto činile su žene.

Međutim, zvanični podaci pokazuju koliko je žena u formalnom statusu preduzetnika ali ne i koliko žena među registrovanim preduzetnicima stvarno upravlja svojim preduzećima, navodi se u istraživanju Unija poslodavaca Vojvodine i objašnjava:

Povezane vesti:

“Pojedina istraživanja pokazuju da se među preduzetnicima nalazi i određeni broj žena koje su samo formalne vlasnice preduzeća, dok preduzetničke aktivnosti i upravljačke funkcije obavljaju muškarci, najčešće njihovi supruzi ili muški članovi porodice”.

Ovo istraživanje pokazuje da se žensko preduzetništvo u Srbiji i dalje koncentriše u gradovima, naročito velikim, da je u zoni mikro, malih i srednjih preduzeća kao i onih delatnosti u kojima su žene tradicionalno prisutne.

Najveći broj preduzetnica akademski obrazovane žene

Iako se u ovom slučaju ne radi o reprezentativnom uzorku, ipak se može uočiti trend ranijeg ulaska u preduzetništvo nego u prethodnom periodu, u uzrastu do 30 godine, kao i viši stepen obrazovanja, navodi se u zakljčima istraživanja, koje pokazuje da čak 56,5 odsto ispitanica ima akademsko obrazovanje.

Pozitivno je i to što se spektar biznisa koje žene pokreću i vode šire, naročito u oblasti inovativnih usluga i novih poslova.

Trgovina je od samog početka oblast gde ženski biznisi dominiraju, ali je žensko preduzetvništvo sve više prisutno u oblastima kao što su što su informaciono-komunikacione tehnologije, knjigovodstvene usluge, intelektualne usluge poput finansijskog konsaltinga, upravljanja ljudskim resursima, edukacija, kreativne delatnosti, navodi se u tekstu “Žene u preduzetništvu u Srbiji” u kom je prikazano ovo istraživanje.

Najveći broj preduzetnica su majke

Kada je reč o porodičnim prilikama ispitanica, dominiraju one koje žive u porodičnom domaćinstvu sa partnerom/suprugom i decom. Ipak, u ovom ispitivanju je nešto više onih žena koje žive same ili same sa decom, nego što smo to beležili u nekim od ranijih istraživanja.

Foto: Eric Audras / PhotoAlto / Profimedia

“Ove karakteristike ispitanica dovodimo u vezu sa ranijim ulaskom u preduzetničke vode u godinama pre formiranja porodice ali i većom spremnošću žena da samostalno podižu decu”, zakljuci su istraživanja.

Zašto se žene upuštaju u preduzetničke vode

U pogledu razloga i motiva da se uđe u preduzetništvo preovladava želja za samoostvarenjem i potreba da se stručno znanje i sposobnosti iskoriste u vlastitom biznisu kao i da se „svoj život uzme u svoje ruke“ i zarađuje više.

Povezane vesti:

Među ispitanicama je manje onih koje su u preduzetničke vode ušle zbog gubitka posla i nemogućnosti da ekonomsku samostalnost ostvare kroz zapošljavanje, što je ocenjeno kao povoljan i poželjan trend koji treba podsticati.

Takođe, u ovoj grupi ispitanica uočava se značajno veća usmerenost na dostizanje višeg kvaliteta života, osećanje lične ispunjenosti i samoostvarenja kroz preduzetnički poduhvat.

Preduzetnice se nedovoljno usavršavaju

Ono što je ispod očekivanog nivoa – jeste sticanje preduzetničkih znanja i veština i permanentno usavršavanje kao jednom od preduslova opstanka i razvoja biznisa danas.

Manje od trećine ispitanica prošlo je neki od programa obuke u kome su stekle ili unapredile znanja i veštine poslovanja iako je broj prilika, programa i različitih ad hoc obuka u poslednjih nekoliko godina veći nego ikada ranije. U uskoj vezi sa ovim je i podatak da je manje od četvrtine ispitanica u članstvu poslovnih i/ili strukovnih asocijacija i udruženja.

To za posledicu ima ispodprosečnu informisanost o mogućnostima podrške, usavršavanja, ali i onemogućava ispitanice u korišćenju servisa i usluga koje se razvijaju i pružaju članovima/cama poslovnih i stručnih organizacija”, navodi se u zaključima Unije poslodavaca i ukazuje da je ovo oblast u kojoj postoji dosta prostora za unapređenje.

Tokom poslednje dve decenije slika se postepeno menjala, broj ženskih preduzeća je rastao, a menjala se i struktura.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram