Tvrdnja od 13. oktobra 1988. godine, da je pokrov, kojim je Hristovo telo bilo obmotano posle raspeća, lažan i da datira iz srednjeg veka, nije zaustavila naučnike da i dalje istražuju jednu od najvećih misterija hrišćanske civilizacije.

Najnovija saznanja, od pre nekoliko godina, potvrđuju da je žrtva mučenja bila obmotana Torinskim platnom. Do takvog zaključka se došlo izdvajanjem čestica sa pokrova dugačkog 4,4 metra i širokog 1,1 metar. Prisustvo supstanci kreatinina i feritina ukazuje da je žrtva umrla nasilnom smrću, smatraju naučnici.

Poslednji put pokrov je, po odobrenju pape Benedikta XVI, bio javno izložen u maju 2010. godine, misterija ostaje.