Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

U predizbornoj 2021. godini, nakon što je relaksirana odluka Vlade o zabrani zapošljavanja, grad Beograd je uvećao svoju birokratiju za 269 ljudi, saznaje Pištaljka.

Pištaljka je podatke o broju zaposlenih dobila po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za period od 2016. do 2021. ; Podaci pokazuju da je broj zaposlenih, kojih je 2016. bilo 2.515, za pet godina porastao za 24 odsto, odnosno za 610 ljudi. Tako je na dan 31. decembra 2021. u gradskoj upravi radilo 3.125 ljudi. Portal podseća da je Vlada Srbije 2013. uvela zabranu zapošljavanja u javnom sektoru tako što je postupak centralizovala i formirala vladinu Komisiju za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje.

Zabrana zapošljavanja je po dogovoru sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) produžena sa dve na sedam godina, da bi postupak zapošljavanja bio olakšan krajem 2020. godine kada je institucijama, ustanovama i preduzećima dozvoljeno da sami odlučuju o povećanju broja zaposlenih.

Podaci koje je Pištaljka dobila pokazuju da su se u gradskoj upravi dogadjala masovna zapošljavanja uprkos zabrani, pa je na primer u 2019. godini broj radnika bio za 212 veći nego prethodne godine. Tada je najviše radnika zaposleno na neodredjeno vreme – 201.

PROČITAJTE JOŠ:

Svih ovih godina veliki broj ljudi bio je angažovan i po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koji se u praksi često koriste za izbegavanje regularnog zapošljavanja na odredjeno i neodredjeno vreme. Broj angažovanih po ovom osnovu je varirao od 352 do 444.

Povećanje administracije u predizbornoj godini dovelo je do većih rashoda za plate, pa je samo u prvih devet meseci 2021. godine, po podacima dostupnim u informatoru, gradska uprava potrošila skoro 11 milijardi za ovu namenu, dok su planirani troškovi na godišnjem nivou bili 15,2 milijarde. Prethodne godine, isti troškovi bili su planirani na 13,9 milijardi dinara, a potrošeno je nešto manje – 13,5 milijardi dinara.

Neto plate iznose od oko 33.000 dinara, koliko imaju najmanje plaćeni zaposleni u gradskoj upravi, do oko 154.000 dinara, koliko prihoduju načelnik gradske uprave, gradski ombudsman i gradski pravobranilac. Iako se u poslednjem objavljenom izveštaju o radu gradske uprave za prvo polugodište 2021. godine, navodi da su novozaposleni uglavnom primljeni na javnim konkursima, oglasi za posao u gradskoj upravi na internetu se teško pronalaze jer ne postoje na najpoznatijim sajtovima za zapošljavanje. Oni se mogu pronaći na sajtu Grada, ali i tamo su skriveni u odeljku „Gradski oglasi i konkursi“ u kom se objavljuje na stotine oglasa, odluka i rešenja gradske uprave koji nisu u vezi sa traženjem novih kadrova.

Da postoji preglomazna gradska administracija, navodi Pištaljka, primetio je i nekadašnji gradonačelnik Nenad Bogdanović koji je pre 17 godina predstavio gradjanima sistematizaciju po kojoj je za gradsku upravu potrebno svega 1.368 radnih mesta. Ova sistematizacija tokom godina je napuštena, i više puta su donošeni novi akti pomoću kojih je broj radnika do danas udvostručen.

Komentari

Svi komentari (0)