Foto:Vesna Lalić/Nova.rs

Udruženje pedijatara Srbije ocenilo je danas da je odluka o polasku u školu ispravna i istakli da je potreban poseban oprez u ostvarivanju prava na obrazovanje dece obolele od hroničnih bolesti i dece sa smetnjama u razvoju i potrebu za individualizovanim pristupom u ovim grupama.

Korist pohađanja nastave višestruko prevazilazi rizike epidemije u aktuelnom trenutku, posebno ukoliko je moguće u potpunosti ostvariti mere prevencije oličene u Uputstvu o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole, koje je usvojio Krizni štab, piše u saopštenju ovog Udruženja.

Prema svim dostupnim podacima u literaturi, ali i po do sada obrađenim podacima u Srbiji više od 90 odsto infekcija kod dece do 14 godina je nastalo u domaćinstvu, a oko 10 odsto i manje tokom putovanja ili na neki drugi ili nepoznat način.

Boravak u školi, to jest učionici, ukoliko se dosledno budu sprovodile mere usvojene u Srbiji, trebalo bi da garantuju mali uticaj na ukupna epidemiološka zbivanja u ovoj, inače osetljivoj populaciji, smatraju pedijatri.

U saopštenju Udruženja pedijatara Srbije navodi se da se epidemiologija kovid-19 infekcije značajno razlikuje od epidemiologije gripa, malih boginja i ostalih zaraznih bolesti gde su deca glavni prenosioci ili, zbog neprokuženosti – žrtve.

U epidemiji kovida-19 populacija do 14 godina se pokazala i kao najotpornija i kao ubedljivo najređi prenosilac bolesti.

Udruženje posebno ističe značaj kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u školama kroz tesnu saradnju obrazovnog i zdravstvenog sistema.

Saradnja i odgovornost roditelja, nastavnika i pedijatara u ranom prepoznavanju simptoma i preduzimanju svih neophodnih mera za sprečavanje daljeg širenja infekcije preduslov je uspešnog „povratka u škole“.

U saopštenju se naglašava da je rizik za prenošenje zaraze među decom, posebno adolescentima mnogo veći tokom „vannastavnih“ aktivnosti, dolazaka u i odlazaka iz škole, kao i na odmorima ili tokom eventualnih zajedničkih obroka i u tom smislu poziva sve aktere i društvene subjekte, ali i društvo u celini da se sav napor usmeri na pravilno, i u skladu sa strukom, donesene mere.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare