Farmaceutska komora Srbije: Na snazi je novi način izdavanja antibiotika

Podeli:
Ibuprofen
Ibuprofen, Foto: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia

Otpornost na antibiotike i dalje je jedna od najvećih pretnji sa kojima se suočavamo, posebno u doba pandemije virusa COVID - 19.  Pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u “pre-antibiotsku eru” kada i osnovne operacije, a posebno transplantacije organa, hemoterapija malignih bolesti i druge savremene medicinske procedure neće biti moguće, saopštila je Farmaceutska komora Srbije.

Upravo zbog toga, pravilna upotreba antibiotika je veoma važna, kao i njihovo savesno uzimanje kako bi se bakterijska infekcija uspešno izlečila. Pacijenti često uzimaju antibiotike na svoju ruku, bez konsultacije sa lekarom, zbog čega može doći do povećanja otpornosti bakterija na antibiotike, kada se smanjuje mogućnost za izlečenja. Iz tog razloga, Farmaceutska komora Srbije pokrenula je uvođenje standardizovane farmaceutske usluge prilikom izdavanja antibiotika, kao pilot projekat koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije.

„Da bismo usporili antibiotsku rezistenciju moramo smanjiti nepravilnu i nepotrebnu upotrebu antibiotika. Kao deo zdravstvenog sistema Srbije pozvani smo da aktivno učestvujemo u rešavanju ovog problema i da preduzmemo odgovarajuće korake, sa svoje pozicije i iz svojih nadležnosti. Prilikom izdavanja antibiotika na lekarski recept savetovanje pacijenta je često od presudnog značaja za pravilno uzimanje leka, smanjenje rizika od neželјenih reakcija i interakcija, što je jedan od preduslova za smanjenje rezistencije na antibiotike. Iz tog razloga Farmaceutska komora Srbije je standardizovala uslugu prilikom izdavanja antibiotika, jer nam je cilj da u svim apotekama u Srbiji pacijenti dobiju farmaceutsku uslugu istog kvaliteta, što je u skladu sa pozitivnom praksom evropskih zemalјa“, objašnjava Tatjana Šipetić, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

To u praksi znači da će farmaceut prilikom izadavanja antibiotika popunjavati kontolnu listu zajedno sa pacijentom i tada ga informisati o svim detaljima koje mora znati prilikom uzimanja leka. Pacijenti će dobiti usmenu i pisanu informaciju o svim mogućim neželjnim reakcijama leka i kako ih minimizirati, da li antibiotik treba da uzimaju sa hranom ili odvojeno od obroka, kao i to da se antibiotik mora uzimati tačno odeđen broj dana, u određeno vreme i da se ne sme ostavljati za “drugi put”. Pored toga, pacijenti će znati da li mogu da se izlažu suncu tokom korišćenja antibiotika, koje namirnice ne smeju da konzumiraju dok su na terapiji, kako da čuvaju lek i da li je potrebno da koriste probiotik.

Komentari

Vaš komentar