Foto:Serbia Zijin Copper

U rudniku „Novo Cerovo“ postignuti su odlični rezultati proizvodnje koji su pokazali da sadržaj bakra u rudi premašuje 0,5 odsto, što je bolji rezultat od onih koji su ostvareni u podzemnoj eksploataciji. Kako su saopštili iz kompanije Serbia Zijin Copper januarski plan proizvodnje je premašen za skoro 300 tona.

„Rezultati, koje je ‘Novo Cerovo’ ostvarilo u januaru, nisu slučajni i plod su prvenstveno odličnog sadržaja bakra u rudi. Indeks realizacije samo ovog parametra proizvodnje je fantastičnih 150, jer je umesto 0,341%, otkopavana ruda sa prosečnih 0,523% bakra,“ kazao je Dragan Ilić, upravnik Novog Cerova .

Iz kompanije poručuju da je upravo zbog toga dato 80 odsto bakra u rudi više od plana za ceo mesec i proizvedeno preko 45 odsto više bakra u koncentratu. U saopštenju se navodi i da su ukupne iskopine iznosile preko milion tona, a zbog visokog sadržaja metala, bakar u rudi „težio“ je 1.330 tona, a bakar u koncentratu 806 tona.

Kako je naveo Dragan Ilić, upravnik Novog Cerova, ruda je januara otkopavana sa dve etaže, a dobar sadržaj potiče iz sulfidne rude. On je naglasio da je koncepcija rada zasnovana na mladim ljudima.

Pun kapacitet rudnika „Novo Cerovo“ i prerada 8.500 tona rude dnevno, po rečima generalnog direktora kompanije Jiana Ximinga, očekuje se u maju.