trening srbija sport
Foto: Srđan Stevanović/Starsport

Sportisti u Srbiji opet mogu da treniraju na otvorenom, uz poštovanje mera koje je utvrdio Krizni štab za suzbijanje koronavirusa.

Kako se navodi u instrukcijama za otpočinjanje trenažnog procesa u Srbiji, sportisti tokom treninga moraju biti udaljeni najmanje dva metra, a za svakog sportistu mora postojati prostor od najmanje 10 kvadratnih metara.

Na treningu istovremeno može biti najviše 10 osoba, uključujući i trenera, dok broj tehničkog i drugog osoblja mora biti sveden na apsolutni minimum i to tako da ni u jednom momentu ukupan broj osoba na delu u kome se odvija trening ne može preći broj od 12 ljudi.

Sportista je pri dolasku i odlasku sa treninga dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice, da dolazi i odlazi sam ili u društvu samo jedne osobe, kao i da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije.

PROČITAJTE JOŠ

Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i slično je moguće samo ako se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

Dodaje se da sportista mora koristiti lična sredstva za higijenu, kao i da tokom treninga mora koristiti samo svoju bocu za vodu, odnosno da je ne sme deliti ni sa kim (isto se odnosi i na hranu).

Pri dolasku na trening, organizator treninga je dužan da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, tehničkog i drugog osoblja o postojanju nekog od simptoma koje može ukazivati na infekciju virusom Covid-19. Ako postoji bilo kakav simptom, sportista neće biti pušten u objekat, udaljava se sa treninga i upućuje nadležnom lekaru.

Takođe, pri dolasku na trening svima koji učestvuju u njegovoj realizaciji meri se temperatura. Svako ko ima povišenu temperaturu se udaljava sa treninga i upućuje lekaru.

U instrukcijama se dalje navodi da ako se pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na koronavirus, trening se odmah prekida, osoba sa simptomima se upućuje lekaru, dok se svi ostali podvrgavaju testiranju i ostaju u izolaciji dok ne dobiju rezultate.

Organizator treninga je dužan, takođe, da pre i posle treninga dezinfikuje fiksirane sportske sprave, lopte, kao i da u objektu postavi sredstva za dezinfekciju ruku, odeće i obuće sportista.

Sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri i drugo osoblje moraju se redovno provetravati prirodnim putem. Upotreba centralne klimatizacije nije dozvoljena.

Preporučuje se svim nacionalnim sportskim savezima i klubovima da kada god je to moguće organizuju kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme svojih sportista.

Ako to organizuju, svi sportisti, treneri i ostalo osoblje pre dolaska na pripreme moraju biti testirani na prisustvo Covid-19 i ne smeju da napuštaju smeštaj određen za karantinske pripreme.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram