Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Povodom Dana mentalnog zdravlja, a u sklopu Beogradskog festivala mentalnog zdravlja, 10. oktobra od 17h u Etnografskom muzeju (Studentski trg 13), biće organizovan događaj “Mentalno zdravlje za sve”.

Događaj obuhvata otvaranje izložbe umetničkih radova korisnika psihijatrijskih usluga nastalih na aktivnostima udruženja Prostor i Mreže Naum (izložba je otvorena do 17.10.22), antistres radionicu, udruženja Herc, Interaktivnu pozorišnu predstavu nastalu na osnovu iskustava korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga. Kreativni proces forum teatra vodi psihološkinja i umetnica Vera Erac, u organizaciji
Caritasa Srbije, u okviru regionalnog projekta SOCIETIES koji finansira EU.

Poslednji događaj biće tribina “Mentalno zdravlje za sve” koja će se baviti mentalnim zdravljem građana sa idejom da informiše i uključi najugroženije grupe (mlade, starije, odrasle osobe u riziku) kako bi se unapredila briga o mentalnom zdravlju i istakao značaj prevencije i usluga u zajednici.

Pročitajte još:

Pokret za mentalno zdravlje organizuje II Beogradski festival mentalnog zdravlja u cilju podizanja svesti javnosti o značaju brige o mentalnom zdravlju kao i podsticanju donosioca odluka da odrede mentalno zdravlje kao prioritet i preduzmu potrebne korake koji bi doveli do unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji.

Kako organizatori napominju, o velikoj potrebi da se u našem društvu bavimo ovom temom govore rezultati istraživanja o mentalnom zdravlju u Srbiji sprovedena tokom 2021. i 2022. godine – Prva epidemiološka studija prevalencije psihijatrijskih poremećaja u odrasloj populaciji Srbije i PIN-ova studija Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika, i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanja su, navode, pokazala da oko trećine stanovništva Srbije može se smatrati psihološki ugroženim (PIN, 2022), dok su kod svakog šestog stanovnika Srbije (15.2%) prisutne smetnje koje zaslužuju pažnju kliničara u tom trenutku. Ipak samo jedna trećina osoba sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja se obraćala za pomoć stručnim službama. Kao glavni razlozi zbog kojih se neko ko ima izražene psihičke tegobe neće obratiti za stručnu pomoć, izdvajaju se nepovoljnija finansijska situacija osobe i samostigmatizacija – sklonost da se obraćanje za stručnu pomoć doživi kao lični neuspeh (PIN, 2022).

Na osnovu rezultata istraživanja, kao posebno važno izdvaja se: obezbeđivanje besplatnih usluga usmerenih na mentalno zdravije širom Srbije i sprovođenje programa koji bi smanjili stigmu vezanu za psihičke tegobe i probleme mentalnog zdravlja.

Obeležavanje Dana mentalnog zdravlja i informisanje građana na ovu značajnu temu veoma je važno za naše društvo u ovom trenutku – pogledajte program Festivala mentalnog zdravlja.

Komentari

Svi komentari (0)