Foto: Slobodan Maldini, Sofia Lancoš Maldini

Arhitekte iz Srbije Slobodan Maldini i Sofia Lancoš Maldini nagrađeni su na takmičenju Međunarodne asocijacije evroazijskih saveza arhitekata koje je nedavno održano pod pokroviteljstvom Uneska i Međunarodne unije arhitekata u Dušanbeu, u Tadžikistanu. 

Predstavnici Asocijacije srpskih arhitekata Slobodan Maldini i Sofia Lancoš Maldini nagrađeni su za projekat prostorne instalacije „Explosion… zen spikes“ na reci Savi ispred keja Kule Beograd. Nagrada je stigla u kategoriji visoko priznanje za najbolje projektovano arhitektonsko delo u kategoriji „Pejzažna arhitektura i dizajn sredine“.

Prostorna instalacija autora sadrži dve celine: dinamično komponovane bele cilindrične štapove koji „eksplodiraju“, lebde, lete kroz vazduh, i mirne, statične, zašiljene crvene kupaste šiljke, usmerene naviše, a simbolično predstavlja visoke domete ljudskog uma i snagu energije otelotvorene na novom urbanom prostoru prestonice. 

Umetnički rad, prvi put u Srbiji, nastao je upotrebom digitalne morfogeneze, generativne umetnosti u kojoj je oblik stvoren uz pomoć računara. Ova složena prostorna struktura nastala je postupkom u kojem su oblici definisani matematički algoritmima, što je omogućilo da bude detaljnija, kompleksnija i konstruktivno određenija u odnosu na druge, klasično izvedene, objašnjavaju autori.

Foto: Slobodan Maldini, Sofia Lancoš Maldini

Razvoj tehnologije savremenih materijala i kompjuterskog procesuiranja oblika omogućio je novi vid skulptoralnog projektovanja. U izradi ove geometrijski složene i performativne kompozitne strukture autori upotrebljavaju računarski upravljiv alat, a proces izrade uključuje prenošenje informacija iz složenih generisanih algoritama kojima se raspoređuju plastični materijali u precizno izrađene sastavne delove.

Skulpturu prave industrijske robotske mašine jer imaju moć višestrukog stepena slobode izrade i kontrolisanu preciznost, dobro prilagođene za zadatak izrade složenih geometrija. Realizacija ovog umetničkog dela uključuje računarski kontrolisanu izradu jezgra i delova prostorne instalacije u poliuretanu i njenu površinu u boji, od višeslojnog staklo-plastičnog laminata.

Komentari

Svi komentari (0)