Kroz čitavu istoriju virusi su bili saputnici čoveka. Ovo je prikaz najvećih svetskih pandemija koje su desetkovale ljudski rod od Antoninijeve kuge pa sve do epidemije koronavirusa.