Foto: N1; Dunja Mijatović

Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović istakla je da srpske vlasti "imaju obavezu" da sprovedu "efikasne istrage radi utvrđivanja odgovornosti i kažnjavanja odgovornih" za upotrebu prekomerne policijske sile na protestima u Beogradu.

„Nasilno rasterivanje demonstranata od strane srpske policije u utorak u Beogradu izaziva ozbiljnu zabrinutost za ljudska prava. Policijsko nasilje ili prekomerna upotreba sile ne smeju se nikada tolerisati, čak i kada su operacije usmerene na održavanje javnog reda tokom demonstracija posebno složene i kada pripadnici policije izvršavaju svoje dužnosti u veoma napetoj situaciji“, napisala je ona na Fejsbuku.

Komesarka SE podseća da je to „dobro uspostavljen princip, koji je izričit i u Smernicama o slobodi mirnog okupljanja iz 2019. godine koje su objavile Venecijanska komisija SE i OSCE/ODIHR“.

„Srpske vlasti imaju obavezu da sprovedu efikasne istrage radi utvrđivanja odgovornosti i kažnjavanja odgovornih, u skladu sa relevantnom sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Smernicama o iskorenjivanju nekažnjivosti za teška kršenja ljudskih prava koje je 2011. usvojio Komitet ministara SE“, navela je Dunja Mijatović.

Komesarka SE je takođe istakla da vlasti „moraju da obezbede da osobe koje tvrde da su žrtve policijskog kršenja zakona mogu da podnesu žalbu radi dobijanja odštete“.

„Pokazivanje nulte tolerancije prema pripadnicima policije koji krše profesionalnu etiku ili krivični zakon je od presudnog značaja za sprečavanje nekažnjavanja i za jačanje poverenja javnosti u policiju i njen rad na zaštiti građana“, dodala je Dunja Mijatović.