Novi Sad, kamen temeljac, kovid bolnica
Foto: TANJUG/ JAROSLAV PAP

Prema podacima Kancelarije za javne nabavke (KJN), nova kovid bolnica koja bi trebalo da bude izgrađena do 1. septembra u Novom Sadu, država Srbija će grupi ponuđača okupljenimm oko kompanije Termomont d.o.o. platiti 3,2 milijarde dinara bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

 

U obaveštenju o ugovoru objavljenom na sajtu Kancelarije ne navodi se ukupna površina koja treba da bude izgrađena, međutim, prema izjavi predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića od 28. aprila (kada je položen kamen-temeljac), kovid-bolnica će zauzimati 19,5 hiljada kvadratnih metara.

U dokumentima KJN pominje se i cena sa PDV-om, međutim, ona je tek neznatno uvećana (za 1,7 odsto). Ako tu brojku (3 milijarde i 207 miliona) koristimo da sračunamo cenu kvadrata, izlazi da država gradi bolnicu za 27,3 miliona evra, odnosno, za 1.398,6 evra po kvadratu.

Međutim, s obzirom da je PDV 20 odsto, ukupna cena sa PDV-om trebalo bi da bude 3,85 milijardi, odnosno 32,7 miliona evra, ili – čak 1675,4 evra po kvadratu. Podsetimo, izgradnju nove kovid bolnice najavio je Aleksandar Vučić 2. marta, kada je rekao da će „zamoliti Vladu Srbije, Anu Brnabić i ministra finansija da izgradimo još jednu kovid bolnicu na severu Srbije, u okolini Novog Sada“.

Kao i u slučaju izgradnje kovid bolnica u Batajnici i Kruševcu, ni za bolnicu u Novom Sadu nije raspisan otvoreni postupak, već je posao dodeljen u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva “zbog hitnosti”, a “hitnost izgradnje i način sprovođenja postupka” su definisani odlukom Ministarstva odbrane, piše u javno dostupnoj dokumentaciji. Takođe, kao i u prethodna dva slučaja, posao je dobila grupa ponuđača u sastavu Termomont d.o.o iz Beograda, Teming Electrotechnology d.o.o. iz Niša i BP Consulting iz Kruševca, a da Naručilac, odnosno Ministarstvo odbrane, nije objasnilo koji su kriterijumi na osnovu kojih su pozivane firme da daju svoje ponude.

Podsetimo, u prva dva slučaja, od Termomonta su oba puta izgubili ponuđači Bauwessen iz Lazarevca i Put inženjering iz Niša, dok su sada, osim Bauwessena, pozvani bili i Eko Maber inženjering i PIM-hidroinženjering.

I za izgradnju bolnice u Batajnici i u Kruševcu, ponuđač Put inženjering je izbačen iz trke zato što nije „ispunio zahteve i uslove u vezi sa predmetom nabavke i tehničkim specifikacijama“ i
„nije dostavio sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci“. Bauwessen je oba puta dao ponudu koja je bila veća od procenjene vrednosti javne
nabavke, kao što su to uradili i Eko Maber inženjering i PIM-hidroinženjering u slučaju kovid bolnice u Novom Sadu.

Novi Sad, kamen temeljac, kovid bolnica
Foto: TANJUG/ JAROSLAV PAP

Iako je Bauwessen i za bolnicu u Novom Sadu isprva dao ponudu višu od procenjene vrednosti javne nabavke, kroz postupak pregovaranja spustio je svoju cenu za 91 milion dinara, ali je
njihova ponuda i dalje bila za 3,6 miliona dinara od Termomontove, koji svoju ponudu nijednom nije menjao.

Tako su vlasnik Dejan Burčul i njegov Termomont (sa partnerima) i po treći put za nešto manje od godinu dana dobili zadatak da izgrade kovid bolnicu, odnosno, poslove (za sada) vredne
ukupno 9,57 milijardi dinara (81,4 miliona evra) – samo za bolnice. Poređenja radi, ukupni poslovni prihodi od svih poslova firme Termomont za četiri godine (u periodu od 2016. do 2019) iznosili su, prema podacima APR-a, 9,54 milijardi dinara.

Novi Sad, kamen temeljac, kovid bolnica
Foto: TANJUG/ JAROSLAV PAP

Nije poznato da li će i ovim povodom Aleksandar Vučić od Termomonta dobiti na poklon tortu u obliku bolnice, kao što je to bio slučaj sa bolnicom u Kruševcu.

Zašto kažemo „za sada“ kada je reč o vrednosti radova? Zato što su oba prethodna ugovora – i za bolnicu u Batajnici i za bolnicu u Kruševcu – imali anekse, kojima su se vrednosti poslova uvećavali.

Tako, ugovor za bolnicu u Kruševcu je imao čak dva aneksa, pa je sa prvobitno ugovorenih 1,38 milijardi dinara bez PDV-a najpre uvećan na 1,95 milijardi u martu 2021, a onda u aprilu i na
celih 2,07 milijardi (sve bez PDV-a).

Šta je bio razlog uvećanju ugovora?

„U okolnostima pogoršane epidemiološke situacije i nemogućnošću predviđanja razvoja, u skladu sa zahtevima Ministarstva zdravlja, pravilima i standardima medicinske struke, a sve u
cilju dovođenja objekta bolnice u funkcionalno stanje, površina bolničkog kompleksa se povećala u odnosu na prvobitnu površinu, nastale su okolnosti i situacija koju savestan naručilac nije izazvao, nije mogao da predvidi uz odgovorno i pažljivo postupanje, okolnosti na koje naručilac nije uticao, odnosno nije ih sam nesavesno izazvao. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 04.02.2021. godine, Zaključkom 05 Broj 464-1012/2021-2 odobrila povećanje dodatnih sredstva potrebnih za adekvatnu realizaciju i završetak navedenih radova”, piše u
dokumentaciji KJN za prvi aneks, uz napomenu da se “ovim aneksom ne menja priroda ugovora, povećeva se ukupna površina objekta i menja se rok završetka radova”.

(Valja reći i da je navedeni Zaključak Vlade Srbije – i dalje nedostupan javnosti.)

Međutim, u drugom aneksu piše da je razlog uvećanja taj što je “neophodno HITNO izvršiti rekonstrukciju poslednja dva sprata kompleksa bolnice u cilju obezbeđivanja smeštaja za boravak angažovanog medicinskog osoblja”. Kako i zašto su ove potrebe i okolnosti promakle državi i izvođačima ostalo je nepoznato, kao što je nepoznata ostala i ukupna površina bolnice u Kruševcu.

Aleksandar Vucic, Zlatibor Loncar i Zoran Gojkovic
Aleksandar Vučić, Zlatibor Lončar i Zoran Gojković Foto:Nenad Lazić/Nova.rs

Kada je, međutim, reč o bolnici u Batajnici, iz nekog razloga je u aneksu iz decembra prošle godine, kojim se cena ugovora podiže sa 2,77 na 3,23 milijarde dinara (bez PDV-a), data i kompletna konačna kvadratura objekta, s obzirom da u aneksu piše da se “povećava ukupna površina objekta na 23.270,94m2 i menja se rok završetka radova“.

Ovo je u koliziji sa Vučićevim insistiranjem da je cena kovid bolnice u Batajnici iznosila 1.171 evro za kvadrat. Uradimo jednostavnu računicu: cena izgradnje bez PDV-a, prema ugovoru,
iznosi 3,23 milijarde, odnosno 3,87 milijardi sa PDV-om.

To znači da je kvadrat bolnice u Batajnici – uz poklonjeno vojno zemljište – izgrađen za 166.425 dinara. Ovo, po srednjem kursu, koji se ne menja već godinama, iznosi 1.415 evra po kvadratu, a ne Vučićevih 1.171 (da ni ne pitamo dokle je došla istraga za teroriste koji su upaljačem palili sklopke od tri evra da bi napakostili predsedniku).

Komentari

Svi komentari (1)