Foto: Ana Lalić/Nova.rs

Prema podacima republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije u ovom trenutku otvoreno je 16 prihvatnih i centara za azil za izbeglice i migrante, što je četiri manje nego u vanrednom stanju početkom godine, jer je i manji broj migranata u zemlji, a u tim centrima smešteno je 4.882 ljudi.

Prema nacionalnoj strukturi, najviše migranata je iz Avganistana, 39 odsto, zatim Sirije 19, Bangladeša 12, Pakistana sedam odsto i Irana pet odsto.

Kako je rečeno u Komesarijatu za izbeglice i migracije, od početka epidemije koronavirusa nije bilo pozitivnih slučajeva među izbeglicama i migrantima.

„Tokom vanrednog stanja testirano je 27 osoba sumnjivih na koronavirus i svi su bili negativni. Kako će nadalje biti ne znamo, ali činimo sve da se zaražavanje ne unese u centre u kojima borave migranti. Što se testiranja tiče, svaki sumnjiv slučaj testira se u nadležnoj medicinskoj ustanovi“, navode u Komesarijatu.

U vezi sa aktuelnom situacijom sa pandemijom koronavirusa, Komesarijat za izbeglice i migracije navodi da je pre tri nedelje u centre ponovo počeo da vraća režim pojačane higijene i drugih preporučenih mera epidemiološke zaštite.

„To znači da su i migranti uključeni u pojačano čišćenje, provetravanje prostorija, dezinfekciju, da su obezbeđene zaštitne maske i dezinfekciona sredstva te da su svakodnevno, kroz dnevni bilten na njihovim jezicima, koji im se šalje, štampa i deli, obavešteni o situaciji sa pandemijom u svetu i u Srbiji, kao i sa svim merama koje država preduzima radi suzbijanja zaraze“, navode u Komesarijatu.

Migrantima su data i uputstva kako treba da se ponašaju da bi zaštitili sebe i druge, a upozoreni su i da moraju da poštuju kućni red, da iz centra mogu da izlaze samo uz dozvolu Komesarijata, a da svaki simptom bolesti odmah prijave radnicima Komesarijata kako bi moglo pravovremeno da se reaguje.

Kako se navodi, u prihvatnim centrima postoje medicinski timovi, kao i prostorije za izolaciju.