Foto:ftn.uns.ac.rs

Inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, pokazao je da je dekan Fakulteta tehničkih nauka Rade Doroslovački izabran nezakonito na ovu funkciju.

Kako navodi Radio 021, nedavno autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju sprečilo ga je da ide u kandidaturu za još jedan mandat.

Međutim, zbog činjenice da ima više od 65 godina, dovedena je u pitanje i mogućnost da li Doroslovački, koji fakultetom upravlja punih osam godina, uopšte može da završi mandat, koji bi mu istekao 30. septembra.

Tada bi na njegovo mesto došao novoizabrani dekan Srđan Kolaković.

POGLEDAJTE JOŠ:

Inspekcija je proveravala proceduru izbora dekana na FTN-u u ponedeljak, 8. marta. Nadzor na Fakultetu tehničkih nauka pokrenut je na zahtev profesora Ilije Tanackova. Predmet nadzora je bila provera postupanja FTN-a u skladu sa Autentičnim tumačenjem odredbe člana 64. stava 1. Zakona o visokom obrazovanju.

Po ovom tumačenju, dekan ne može da bude nastavnik kojem je prestao radni odnos na neodređeno vreme, na kraju školske godine u kojoj je navršio 65 godina. Inspekcija je proveravala na osnovu čega je Doroslovački dobio još jedan mandat 2018. godine, kada je već imao punih 65 godina. Imali su uvid u niz dokumenata na osnovu kojih su utvrdili činjenično stanje i doneli odluku.

Savetu Fakulteta tehničkih nauka naloženo je da stavi van snage odluku o izboru Doroslovačkog za dekana, te da imenuje vršioca dužnosti dekana iz reda prodekana Fakulteta, do isteka tekućeg mandatnog perioda, odnosno do 30. septembra 2021. godine, piše 021.rs.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram