Foto:ftn.uns.ac.rs

Grupa profesora sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN) uputila je otvoreno pismo javnosti u kom upozorava na progon koji doživljava od dekana Radeta Doroslovačkog.

„Fakultet tehničkih nauka najveći je fakultet u Srbiji, sa preko 15.000 studenata i preko 1.500 zaposlenih. Decenijama je poznat kao najveći rasadnik IKT talenata u Srbiji, i kao mesto na kom je začet najveći broj uspešnih inovativnih spin-aut kompanija u poređenju sa bilo kojim drugim fakultetom u državi (trenutno, preko 200 takvih kompanija poteklo je sa FTN). Prema modelu FTN-a svojevremeno je izrađena i usvojena strategija tehnološkog razvoja APV, što je rezultiralo početkom izgradnje Naučno-tehnološkog parka pre više od deset godina. Ugled FTN-a, stican godinama, doveo je i do dobijanja mnogobrojnih međunarodnih projekata u oblasti IKT, dok su i projekti u drugim oblastima najčešće s velikim IKT učešćem.

Na žalost, u toku je sistematsko urušavanje FTN kao posledica samovolje jednog čoveka – dekana FTN prof. Radeta Doroslovačkog. Došlo se do kritične tačke, kada najbolji saradnici, praćeni najboljim studentima, odlaze na druge fakultete, u privredu ili u inostranstvo.

Godinama dekan deli zaposlene na fakultetu na podobne i nepodobne, odnosno na poslušne i neposlušne. Ove druge kad god nađe dobar izgovor smenjuje, penzioniše, preti im i u krajnjem slučaju i otpušta. Procedura u tim slučajevima omogućava nastavnicima koji smatraju da su oštećeni da se žale Nastavno-naučnom veću fakulteta, Dekanskom kolegijumu, Savetu fakulteta i u krajnjem slučaju Etičkom odboru. Međutim, problem s tom procedurom je taj što je dekan iznašao način da sam određuje ko će biti članovi pomenutih tela (čak u nekoj meri i Saveta). Ovo je činio protivno statutu fakulteta, koji je više puta menjao kako bi olakšao takav postupak. Poslednjim predlogom izmena statuta bi se ovakve proizvoljnosti i zvanično omogućile, što bi i svakog sledećeg dekana dovodilo u iskušenje da na taj način krši prava zaposlenih i studenata.

Čak i u situacijama kad se oštećeni obrate sudu radi zaštite svojih prava, proces traje godinama. Dekan o trošku fakulteta angažuje advokate i medijske kuće isključivo zato da brane njegove interese. Zato posledice njegovog delovanja dugo ostaju skrivene od očiju javnosti.

Foto: printscreen/google.com/maps

Nastavnici čiji je rad najpozitivnije ocenjen od strane studenata i njihovih katedri bivaju otpušteni ili penzionisani sa 65 godina bez obzira na zahteve njihovih katedri i departmana koji se po propisu odvijaju tajnim glasanjem. S druge strane, dekanu bliski nastavnici dobijaju produženje i do svoje sedamdesete godine, nezavisno od toga da li su neophodni za normalno odvijanje nastavnog procesa. Zbog dekanove samovolje, mobinga i nezakonitih smena protivno statutu fakulteta, samo u poslednjih nekoliko godina su brojni profesori, među njima i prof. Bogdan Sovilj, prof. Veljko Malbaša, prof. Vladimir Crnojević, prof. Vesna Bengin, prof. Zora Konjović, prof. Žarko Živanov, prof. Miroslav Hajduković, prof. Goran Jureša napustili fakultet, a neki od njih vode i sudski postupak u vezi s tim.

Proganjani su profesori Ilija Tanackov, Ivan Luković, Bojan Lalić, Vlado Delić, Ivan Beker, Stevan Stankovski, Rado Maksimović, Dragan Spasić… Profesor Branislav Borovac, predsednik Saveta, otišao je u penziju mada je njegova katedra izglasala produženje radnog odnosa. Isto se odnosi i na prof. Dragana Šešliju, koji je bio protivkandidat na prethodnim izborima za dekana, i tesno izgubio čak i u situaciji kad je dekan članove izbornog tela (Nastavno-naučno veće) zamenjivao čim bi po bilo kom pitanju glasali protiv njegovih predloga. Prof. Šešlija, kao i većina profesora koji su ove godine penzionisani, mlađi su od prof. Radeta Doroslovačkog.

Osim nad nastavnicima, dekan primenjuje mobing i nad najboljim studentima, drži ih u strahu, a FTN zbog toga gubi na popularnosti bez obzira na u ovom trenutku najatraktivnije oblasti koje pokriva, pre svega u domenu IKT. Recimo, nedavno je prećeno četvorici studenata, zato što su potpisali peticiju kojom se traži razdvajanje nastave na njihovom odseku od nastave na drugom. Od njih je u postupku koji je veoma sličan policijskom isleđivanju traženo da povuku svoje potpise i da se javno izvine FTN, pod pretnjom da će im biti zabranjeno studiranje na godinu dana. Jedan od njih ostao je pri svom potpisu, dok su ostali pod pritiskom svoje potpise povukli uz obrazloženje iz kog je očito da su to učinili pod pritiskom a ne na osnovu toga što su prvobitno bili u zabludi. Ovako je okrnjen ugled FTN mnogo više nego da je peticija ostala na snazi, razmotrena i, na primer, odgovoreno da nema tehničkih uslova da joj se udovolji. Međutim, dekanu do toga da li je ta nastava spojena ili razdvojena nije ni bilo stalo, već je iskoristio priliku da odabere žrtvene jarce preko kojih će zastrašiti svih 15.000 studenata i sve zaposlene na fakultetu.

S druge strane nalaze se podobni. Dekan na platnom spisku fakulteta drži nastavnike iz inostranstva iako su oni zaposleni i primaju plate drugde, bez obzira na to da li se uopšte pojavljuju na fakultetu. Sve je ovo lako proveriti u dokumentaciji FTN.

Novi naučno-tehnološki park kasni godinama, zbog greške dekana koji nije na vreme produžio građevinsku dozvolu, pa je ona posle pet godina istekla. Nakon toga FTN je prestao da bude nosilac investicije, koju je preuzela AP Vojvodina. Prva faza NTP bila je završena još u vreme prethodnog dekana, 2012, a druga faza je trebala da bude završena još 2015. Međutim, zbog lošeg upravljanja investicijom, ona je završena tek 2020. godine, i pri tom više nije u vlasništvu i pod upravljanjem FTN, već AP Vojvodine, a FTN je samo jedan od stanara u toj zgradi, na nešto više od jedne trećine prostora. Taj prostor, koji je dodeljen FTN, deli se prema kriterijumima podobnosti, pa tako neke katedre prema broju zaposlenih i studenata dobijaju manji prostor od drugih.

Dekan prisustvuje izborima za šefa katedre i departmana tamo gde želi da nametne svog kandidata, i zastrašuje prisutne pri glasanju. Profesor Žarko Živanov je pri takvom glasanju ne samo smenjen sa mesta šefa katedre (nakon što je dobio ogromnu većinu glasova), već i otpušten uz obrazloženje da je tom prilikom fizički napao dekana (što prisutni svedoci s katedre negiraju, a prisutni prodekani – dekanovi najbliži saradnici – potpisom potvrđuju). Otpušten je mada je u tom trenutku bio na bolovanju – dakle protivno zakonu. Sudski proces je u toku, i potrajaće. 67-godišnji Rade Doroslovački će sigurno biti u penziji kad se on bude završio, tako da ga ishod suđenja zapravo ni ne brine. Ova procedura je primenjivana na mnogim katedrama, pa je tako nedavno na isti način smenjen i profesor Vlado Delić uz obrazloženje da se obratio prodekanu za investicije i saradnju s privredom u vezi s neravnomernom raspodelom prostora u NT parku bez prethodnog dogovora s direktorkom svog departmana. Tokom smenjivanja prof. Ilije Tanackova sa mesta šefa katedre, recimo, sastanku je prisustvovao i tzv. Mali dekanski kolegijum (dekan, prodekani i savetnik dekana), i svi oni su uzeli učešće u glasanju.

Tokom svog upravljanja, dekan je uspeo da na sva rukovodeća mesta postavi zaplašene i poslušne nastavnike, a ostale da zameni, penzioniše ili čak i otpusti. I oni koji nisu poslušni primorani su da ćute, ako ne iz straha za sebe, ono za dobrobit svojih katedara i departmana, jer častan čovek uvek više brine za svoje saradnike nego za sebe. Na odluke dekana zakon se ne primenjuje. Recimo, na poslednjim izborima izabran je, uz velike pritiske i smene članova izbornog veća koji ne bi glasali za njega, po treći put (zakon predviđa dva mandata, ali je korišćeno tumačenje da izmena zakona znači da se dotadašnji mandati ne računaju) i mada je tada već napunio 65 godina života (to znači da svake godine odlukom dekana može da ode u penziju – ali naravno dekan neće poslati sebe u penziju, niti će to učiniti Savet, koji, po nezakonitim promenama statuta od pre nekoliko godina, nema pravo da to učini bez odluke Nastavno-naučnog veća čije sve članove postavlja dekan).

Dekan je uticao na to da se otkaže sednica Saveta fakulteta koju je zakazao predsednik, prof. Branislav Borovac (koji je zbog toga penzionisan 1. oktobra, i pored toga što mu je njegova katedra izglasala produženje angažmana kao istaknutog naučnika, profesora i mentora evropskog takmičenja iz oblasti robotike) povodom protivstatutarne smene direktora Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, prof. Bojana Lalića (koji je istovremeno smenjen i sa mesta šefa katedre). Sednicu će, dakle, zakazati i voditi nov predsednik Saveta, svakako neko podoban za sadašnjeg dekana. Po postojećem, ali i po novom predlogu Statuta, šef katedre, član Saveta fakulteta i direktor departmana moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom na fakultetu. Ipak, tokom mandata ovog dekana događalo se da šefovi nekih katedara imaju radni odnos sa nepotpunim radnim vremenom.

Ovih dana je dekan izvršio pritisak na predsednicu sindikalne organizacije fakulteta da podnese ostavku, iz nepoznatih razloga.

Konačno, dekan se sada trudi da se donese novi statut FTN po kom bi mogao bez obrazloženja da smeni bilo kog šefa katedre i bilo kog direktora departmana, i postavi drugu osobu ne konsultujući se ni sa kim. Budući da šefovi katedri čine članstvo Nastavno-naučnog veća fakulteta, a direktori departmana čine članstvo Dekanskog kolegijuma, i budući da je predviđeno da Savet fakulteta nijednu odluku ne može da donese bez njihovog prethodnog mišljenja, ovo postavlja dekana iznad Saveta u hijerarhiji odlučivanja. To je u suprotnosti sa članom 89, stav 4 Zakona o visokom obrazovanju, koji predviđa da je organ upravljanja (Savet) nadređen organu poslovođenja (dekan) i odlučuje o njegovim pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima. Ovo će, ukoliko se takav predlog usvoji, biti uklanjanje poslednje brane potpunoj samovolji i urušavanju ugleda i funcionisanja fakulteta. To je i razlog zašto je u ovom trenutku neophodno preispitati zakonitost i etičnost rada sadašnjeg rukovodstva FTN“, navodi se u pismu.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare