Ovo je proces pretvaranja otpadnog materijala u nove predmete. Jedna nepoznata oblast ovog procesa je ekonomska i ekološka korist koja zavisi od vrste otpadnog materijala.