Kada gradovi menjaju imena zbog zaslužnih političara

Video 12. nov. 202019:23
Podeli:

Promena vlasti u nekim zemljama dovodi, ne samo do izmene naziva ulica, nego i promene naziva gradova i država. U svetu su mnogi gradovi dobijali imena po državnicima, ali je u komunističkim zemljama bila praksa da se gradovi nazivaju po političarima još za njihovih života, da bi po smrti, dobijali novi ili bi im bio vraćen stari naziv. Posle smrti Josipa Broza Tita 1980. godine, svaka republika i pokrajina, koja do tada nije imala grad sa imenom najvećeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti, morala je da ga odredi i da mu pridoda pridev - Titov.

Komentari

Vaš komentar