Foto: EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Prema poslednjim statističkim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 124.127 migranata i izbeglica.

Zabeleženo je da se pojedini migranti zadržavaju duže, dok drugi kraće, a prosečno vreme zadržavanja bilo je 16 dana. Tokom 2021. godine prosečno vreme zadržavanja bilo je 30 dana, a u 2020. godine 36 dana, navodi se u saopštenju Komesarijata.

„Migranati, koji su prošli kroz centre kojima upravlja Komesarijat su registrovani, dobili su smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu i human pristup onih koji sa njima rade, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe. Evropska unija je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji“, naveo je Komesarijat.

Trenutno, u centrima boravi 3.059 migranata, koji su smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil (PC Preševo, PC Bujanovac, PC Adaševci, PC Šid, PC Principovac, PC Subotica, PC Sombor, PC Bosilegrad, PC Pirot, PC Divljana, PC Kikinda, CA Obrenovac, CA Vranje, CA Krnjača, CA Bogovađa, CA Tutin, CA Sjenica).

Dva centara su u stanju mirovanja (CA Banja Koviljača, PC Dimitrovgrad) i u slučaju potrebe mogu da, kako navodi Komesarijat, budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su – Avganistan 36,13 odsto, Sirija 29,19 odsto, Pakistan 11,89 odsto, Maroko 7,92 odsto i Indija 4,04 odsto.

Tokom 2022. godine, ukupno 25 osoba dobilo je pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Komesarijat za izbeglice i migracije je tokom 2022. godine radio odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u nadležnosti Komesarijata, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednoj godini.

***

BONUS VIDEO – Šta će Srbija s migrantima

Komentari

Svi komentari (0)