Zoran Pašalić Foto:Ivan Dinić/Nova S

Zaštitnik građana zatražio je od Državne revizorske institucije (DRI) da po zahtevima građana postupa u skladu sa zakonom kojim se reguliše rad te institucije, odnosno da o pristiglim zahtevima odlučuje donošenjem rešenja na koja će postojati pravo na žalbu i pravo na pokretanje upravnog spora.

U mišljenju upućenom DRI, nakon što je na osnovu akta o saradnji od te institucije dobio informacije o pritužbi građanina povodom nostrifikacije stručnih zvanja, Zaštitnik građana navodi da DRI treba da donosi rešenja kojima će odbiti, usvojiti ili odbaciti zahtev a protiv kojih će građani imati pravo na žalbu.

Zaštitnik građana je primio pritužbu građanina koji se obratio DRI sa zahtevom za sticanje sertifikata za revizorsko zvanje-državni revizor, odnosno nostrifikaciju stručnog zvanja koje poseduje, ali ga je ta institucija samo obavestila da traženi sertifikat nije sertifikat stručnih revizorskih zvanja iz nadležnosti DRI i da ne može biti predmet nostrifikacije, navodi se u saopštenju.

U izjašnjenju Zaštitniku građana, DRI se nije izričito izjasnila na koji način je postupala po zahtevu pritužioca za nostrifikaciju stručnih zvanja stečenih u inostranstvu i u kojoj formi je donela odluku po zahtevu, odnosno da li je sprovela upravni postupak i da li je donela upravni akt.

Zaštitnik građana je utvrdio da odgovor DRI nema formu upravnog akta na koji bi građanin imao pravo žalbe, kao i da je odgovor DRI napisan u formi obaveštenja bez razloga za odbijanje i bez rešenja sa poukom o pravnom sredstvu.

Shodno navedenom, Zaštitnik građana smatra da DRI treba da postupi u skladu sa članom 7. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Bonus video – Oporavite svoj kućni budžet

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)