Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Agencija Standard i Purs u današnjem izveštaju potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo dalje povećanje, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Doslednost u sprovođenju odgovorne ekonomske politike dala je rezultate, pa Srbija i dalje ostaje u grupi retkih zemalja kojima u 2020. godini kreditni rejting nije smanjen, navodi se u saopštenju.

Agencija navodi da su zahvaljujući uspešno sprovedenim strukturnim reformama i merama fiskalne discipline i konsolidacije stvorene dobre osnove za održiv privredni rast i da je Srbija ušla u krizu izazvanu pandemijom spremna i sa dobro uravnoteženim finansijama.

Ističe se da je smanjenjem javnog duga u prethodnom periodu stvoreno dovoljno fiskalnog prostora da u uslovima krize može da podrži dodatno zaduživanje za paket mera podrške privredi i oporavak ekonomije od negativnog uticaja pandemije, što je ujedno usporilo ekonomski pad srpske privrede.

Pored toga, ukazuje se da su uspešne mere monetarne politike sprovedene u prethodnim godinama rezultirale stabilnom i niskom inflacijom, koja je na nivou manjem od dva odsto.

U izveštaju se konstatuje da je potencijalna ekonomska šteta od šoka izazvanog pandemijom ublažena i zahvaljujući zajedničkom paketu mera podrške Vlade Srbije i Narodne banke Srbije, koji iznosi skoro 13 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Mere koje su imale za cilj očuvanje proizvodnih kapaciteta celokupne privrede, održanje životnog standarda stanovništva i obezbeđivanje likvidnosti svih ekonomskih subjekata, značajno su pomogle da se ublaže neposredne posledice pandemije i da se stvore uslovi za brži oporavak privrede i ostvarenje dinamičnog rasta u 2021. godini, navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je Narodna banka Srbije smanjila referentnu kamatnu stopu za kumulativnih 100 baznih poena na 1,25 odsto tokom 2020. godine i povećala likvidnost bankarskog sektora putem svop i repo-transakcija.

Usled potrebe da se finansiraju mere podrške privredi i građanima kako bi se smanjio uticaj krize, došlo je samo do privremenog blagog porasta učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i već u narednoj godini očekuje se da se javni dug vrati na prethodni opadajući trend.

Standard i Purs navodi da su direktne strane investicije u prethodnom periodu bile više nego dovoljne da u potpunosti pokriju tekući deficit, kao i da su tokom protekle decenije strana ulaganja u srpsku proizvodnju rezultirala jačanjem prihoda i diverzifikacijom izvozne korpe.

Agencija navodi da su bankarski sistem i kurs dinara ostali stabilni, da su devizne rezerve na rekordnom nivou i da je nivo problematičnih kredita smanjen sa 22 odsto, koliko je iznosio 2015. godine, na 3,40 odsto na kraju septembra ove godine.

Standard i Purs procenjuje manji privredni pad ove godine od 1,5 odsto, u odnosu na u maju projektovanih 3,5 odsto, i predviđa da će Srbija već naredne godine stvariti značajan privredni rast od 4,5 procenta.

Ukoliko se povećanje priliva stranih direktnih investicija nastavi, kao i poboljšanje otpornosti platnog bilansa, rast primanja od izvoza i povećanje nivoa deviznih rezervi, i pored svih rizika stvorili bi se uslovi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije, navodi se u saopštenju.