sbb
Foto: promo

"Poslovna odluka SBB kompanije da se odrekne prihoda u visini od 100 dinara, odobravajući popust svakom korisniku koji se odluči da dobija račune elektronskim putem, a ne poštom, po odluci Tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavlja kršenje Zakona o zaštiti potrošača", saopšteno je danas iz SBB-a.

Naime, Tržišna inspekcija donela je rešenje po kome SBB kompanija treba da zaustavi primenu odluke o umanjenju računa u visini od 100 dinara, svim korisnicima koji su odlučili da račune dobijaju elektronskim putem.

Korisnicima koji su već prešli na elektronski račun poručujemo da nalog inspekcije smatramo nezakonitim, zbog čega je SBB uložio žalbu, a preduzeće i sva druga raspoloživa pravna sredstva u slučaju da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ostavi na snazi sporno i štetno rešenje Tržišnog inspektora. Takođe, odluka da SBB-u zabrani popust biće predmet Arbitraže, koji je već pokrenut protiv Republike Srbije.

Indikativno je da ta ista inspekcija povredu propisa nije našla u identičnoj poslovnoj praksi državnog Telekoma Srbija ili češkog Telenora, koji su bez problema umanjili račun onim korisnicima koji račune dobijaju elektronskim putem. Ovo selektivno kažnjavanje pokazuje da se nastavlja pritisak državnih organa na našu kompaniju, zbog čega je SBB podneo žalbu uz obrazloženje da ne naplaćuje izdavanje računa.

Elektronski računi i dalje će biti sa nepromenjenim iznosom, jer želimo da učinimo sve da podržimo naše korisnike koji su zajedno sa nama odlučili da štite životnu sredinu i smatramo da svaka društveno odgovorna kompanija treba da da svoj doprinos ovoj važnoj temi.

U mnogim zemljama širom sveta slanje elektronskih računa postala je uobičajena praksa, zbog koje su neke od njih prestale se štampom papirnih računa, a u nekim zemljama plaćaju se dodatni penali ako se obaveze ne izmire elektronskim putem.

Nažalost, dok Vlada Srbije konstantno javno ističe da se zalaže za bespapirnu ekonomiju i digitalizaciju, svedoci smo da je praksa drugačija, jer bi upravo zbog popusta na e-račun po odluci Tržišne inspekcije trebalo da budu kažnjene i naša kompanija, a i građani koji su već prešli na e-račun.

Podsećamo, SBB kompanija je 1. maja povećala cene svih usluga za 100 dinara, a u skladu sa Zakonom i obavestila korisnike o ovoj odluci. Svim SBB korisnicima koji pređu na ili već koriste e-račun kompanija odobrava popust u iznosu od 100 dinara.

Želimo da verujemo da će u institucijama i administraciji prevladati razum, jer korišćenje usluge e-računa omogućava građanima da obaveze izmiruju brže, jednostavnije i sigurnije, bez dodatnih troškova, odlaska u banku ili čekanja u redovima. Nastojaćemo da kao društveno odgovorna kompanija i dalje dajemo doprinos očuvanju životne sredine.

Facebook

Twitter

Instagram