"Niko ne može da uđe u dom ako nema kompletnu zaštitnu opremu. Mora da postoji i saglasnost ministarstva za ulazak u dom, bilo privatni bilo državni. Zaposleni ulaze po posebnim procedurama", kaže predsednik Udruđenja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović objašnjavajući zašto ne bi trebalo da strahujemo od daljeg širenja korone među najstarijima.