Ruskinje će opet moći da se bave poslovima koji su ranije smatrani opasnim po njih. To su omogućile izmene zakona o zapošljavanju koje su stupile na snagu krajem 2021. godine.

Zakon omogućava ženama da upravljaju podzemnom železnicom, voze teretne kamione, da budu zidari, tesari …Zapošljavanje žena i dalje je ograničeno u hemijskoj industriji, rudarstvu i obradi metala.