Podeli

Psiholog Žarko Trebješanin govori o glasinama u kriznim situacijama, odgovornosti za njihovo sprečavanje i potrebi građana da svaku informaciju kritički preispituju.